5 Grym Porter

English

5 Grym Porter

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad (yn Saesneg)

Ymarfer

Diben y gweithgaredd hwn yw eich cael i ddefnyddio'ch dealltwriaeth am Fodel (5) Grym Porter wrth drafod Uber.

Gwnewch restr o'r pum grym a nodwch yr holl ffyrdd y mae Uber yn defnyddio (5) Grym Cystadleuol Porter yn strategol. Yna rhowch gynnig ar y gweithgareddau canlynol.

  1. Ym mha ffyrdd y mae'r gystadleuaeth mewn diwydiant yn effeithio ar Uber? Beth mae Uber wedi'i wneud i newid yr amgylchfyd i'r diwydiant yn ei gyfanrwydd?

  2. Gwnewch restr o'r elfennau sy'n cael blaenoriaeth ym model Porter y dylai Uber eu monitro fwyaf gofalus.

  3. Ewch i hafan Uber ac ymchwiliwch i'r ffyrdd y mae Uber yn amrywio'i werth i gwsmeriaid posib.

  4. Ymhen 5 mlynedd, a ydych chi'n credu mai Uber Ride fydd yr elfen fwyaf yn refeniw Uber o hyd? Defnyddiwch dystiolaeth o fodel Porter i ategu eich ateb.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes