Beth sy'n gwneud...

English

Beth sy'n gwneud Entrepreneur?

Beth yw entrepreneur?

Mae entrepreneur yn rhywun sy'n cael syniad busnes ac yn ei ddatblygu. Mae'n cymryd y risg ariannol o fethu, mewn ymgais i elwa o lwyddiant.

Entrepreneuriaid Llwyddiannus

Deborah Meaden
Llun: Maria Franzoni Ltd

Deborah Meaden

Ymarferiad

Ymchwiliwch i bob un o'r Entrepreneuriaid uchod. Ceisiwch ddarganfod:

Sgiliau angenrheidiol

Mae gan entrepreneuriaid llwyddiannus nifer o sgiliau manteisiol. Gall y rhestrau a ddarperir gan wahanol ffynonellau ymddangos yn llethol, felly rydym wedi llunio rhestr fer o'r nodweddion mwyaf cyffredin a gysylltir ag entrepreneuriaid.

Yr hyn na restrir uchod yw'r gallu i adnabod eich gwendidau eich hun. Mae hyn yn hanfodol i sicrhau eich bod yn recriwtio partneriaid neu staff sy'n gallu ymdrin รข'r meysydd hyn ar eich rhan.

Ymarferiad

Edrychwch ar y rhestr sgiliau uchod. Ystyriwch eich galluoedd eich hun yn ofalus ac yn onest.