Manteision Argraffu 3D

English

Manteision Argraffu 3D: Covid-19 a Defnydd Arall

Yn rhan o gyfres o sgyrsiau ar-lein ynghylch Covid-19 gan Gaffi Gwyddoniaeth Aberystwyth, mae Natalie Roberts wedi paratoi'r fideo isod am rôl argraffwyr 3D yn ystod y cyfnod clo.

Ymddiheuriadau, ond dim ond yn Saesneg y mae'r cyflwyniad fideo ar gael.