Her Traciwr

English

Adalw'r Traciwr

Uned y 'Traciwr'.
Cerbyd robot tracio gyda 'morthwyl' ar y tu blaen (sydd wedi'i gysylltu â modur ym mhorth A) a synhwyrydd isgoch (sydd wedi'i gysylltu â phorth 4) yn y cefn. Mae'r traciau ar y dde yn cael eu gyrru gan fodur ym mhorth C a'r rhai chwith yn cael eu gyrru gan fodur ym mhorth B

Dewiswch y pennawd isod i ddatgelu map yr her, y manylion rhaglennu a'r dasg ymestynnol ar gyfer y meddalwedd rydych wedi'i ddewis.

Yr Her: Llywio uned y Traciwr at darged y morthwyl, ysgogi'r morthwyl, yna symud ymlaen i'r diwedd.

Mae'r robot mewn drysfa ac ynddi darged morthwyl o flaen ffagl (wedi'i gosod i sianel 1) y mae'n rhaid i'r morthwyl ei tharo. Mae llinell dapiedig ddu yn arwain allan o'r ystafell tan iddi gyrraedd stribyn o dâp coch sy'n dynodi'r diwedd

Fe welir isod y ffigurau i'ch helpu â'r her ar gyfer uned y Traciwr.

Gweithred Pŵer chwith y modur Pŵer de y modur Nifer y cylchdroadau Gwerth y trothwy
I deithio ymlaen un sgwâr grid*1 100% 100% 4 amherthnasol
Troad 90° i'r dde 50% -50% 1.4 amherthnasol
Datgelu'r wal amherthnasol amherthnasol amherthnasol <10
Datgelu'r ffagl*2 amherthnasol amherthnasol amherthnasol <70

*1 Mae'r ddrysfa wedi'i gwneud ar grid sgwâr 5x5
*2 Wrth deithio ymlaen

Rheolyddion y Morthwyl: Mae'r morthwyl yn cael ei ysgogi gan y 'Modur Canolig'. Er mwyn gollwng y morthwyl, dim ond 0.5 cylchdro ar gyflymdra o 50% fydd ei angen arnoch. I'w godi yn ôl i'w safle, gwnewch 0.5 cylchdro ar -50% cyflymdra. PEIDIWCH â gwneud mwy na hyn gan y gallai arwain at ddifrodi'r robot, rhewi'r rhaglen neu anafu'r defnyddiwr.


Sut byddech chi'n gorfod newid eich rhaglen i gwblhau'r ychwanegiadau isod?

Mae'r llinell dapiedig wedi cael ei hymestyn ac yna'n gorffen gyda'r llinell goch ar ddechrau coridor â chorneli ongl sgwâr i'r ddau gyfeiriad cyn yr allanfa newydd

Yr Her: Llywio uned y Traciwr at darged y morthwyl, ysgogi'r morthwyl, yna symud ymlaen i'r diwedd.

Mae'r robot mewn ystafell gyda botwm coch ac mae'n rhaid i'r morthwyl daro'r botwm coch. Gellir dod o hyd iddo trwy ddilyn llinell dapiedig ddu sy'n gorffen wrth gwrdd â llinell werdd gerllaw'r  botwm. Mae llinell werdd yn arwain allan o'r ystafell ac yn dod i ben gyda marc coch ar y llawr cyn llywio trwy goridor troellog i'r allanfa.

Fe welir isod y ffigurau i'ch helpu â'r her ar gyfer uned y Traciwr.

Gweithred Pŵer chwith y modur Pŵer de y modur Nifer y cylchdroadau Gwerth y trothwy
I deithio ymlaen un sgwâr grid*1 100% 100% 4 amherthnasol
Troad 90° i'r dde 50% -50% 1.4 amherthnasol
Datgelu'r wal amherthnasol amherthnasol amherthnasol <10

*1 Mae'r ddrysfa wedi'i gwneud ar grid sgwâr 5x5
*2 Wrth deithio ymlaen

Rheolyddion y Morthwyl: Mae'r morthwyl yn cael ei ysgogi gan y 'Modur Canolig'. Er mwyn gollwng y morthwyl, dim ond 0.5 cylchdro ar gyflymdra o 50% fydd ei angen arnoch. I'w godi yn ôl i'w safle, gwnewch 0.5 cylchdro ar -50% cyflymdra. PEIDIWCH â gwneud mwy na hyn gan y gallai arwain at ddifrodi'r robot, rhewi'r rhaglen neu anafu'r defnyddiwr.


Sut byddech chi'n gorfod newid eich rhaglen i gwblhau'r ychwanegiadau isod?

Mae'r llinell dapiedig wedi cael ei hymestyn ac yna'n gorffen gyda'r llinell goch ar ddechrau coridor â chorneli ongl sgwâr i'r ddau gyfeiriad cyn yr allanfa newydd

Gall aelodau Clwb Roboteg Aberystwyth rannu dolen gyswllt i'w rhaglen MakeCode neu anfon rhaglen Lego Mindstorms yn uniongyrchol drwy weinydd Discord y clwb.

Os nad ydych yn aelod ond yn dymuno gweld a yw eich rhaglen yn gweithio, anfonwch e-bost yn cynnwys un ai'r ffeil Lego Mindstorms neu ddolen gyswllt i'ch rhaglen MakeCode at nar25@aber.ac.