Pecynnau Creu Robot

English

Pecynnau Creu Robot

Eisiau adeiladu eich robot eich hun?

Ddim syniad ble i ddechrau?

Dyma fideo gyda chanllawiau ar gyfer rhai o'r pecynnau sydd ar gael ar y farchnad (fideo ar gael yn Saesneg yn unig).

Rhoddwyd sylw i hyn i ddechrau fel rhan o Wythnos Roboteg Aberystwyth 2020 ar-lein.