Dylunio Robotiaid

English

Tiwtorial Fideo Tinkercad: Dylunio Robotiaid

Gweithdy fideo i ddechreuwyr yw hwn a gafodd yn wreiddiol ei gynhyrchu a'i ddarlledu'n fyw gennym yn ystod Wythnos Roboteg 2020. Saesneg yw iaith y fideo.

Rhannu Dyluniadau

E-bostiwch ddolenni at eich dyluniadau robot i roboticsweek@aber.ac.uk fel y gallwn eu llwytho i oriel o ddelweddau cyhoeddus.