Ffractalau

English

Ffractalau

Beth yw dimensiwn siâp?

Mae'r gweithdy hwn yn cynnwys cymhwyso ffracsiynau, logarithmau a geometreg.

Darperir offer

Cyflwynir y sgwrs gan un o ddarlithwyr ein Hadran Fathemateg.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Sgrin gyflwyno y gellir ei defnyddio i arddangos y cyflwyniad.

Hyd y gweithdy

Mae'r sgwrs hon yn para 45-60 munud i gyd-fynd ag amserlenni'r ysgol.

Grwpiau oedran

Mae'r sgwrs wedi'i hanelu at fyfyrwyr mathemateg Safon Uwch.

Gofynion cyflwyno rhithiol

Sgrin gyflwyno neu daflunydd gyda meicroffon a seinyddion, wedi'i gysylltu â Teams ar gyfer cyflwyno'r deunydd.