Mathemateg mewn chwaraeon

English

Mathemateg mewn chwaraeon

Pam mae geometreg a mecaneg yn bwysig mewn pêl-droed a rygbi?

Sut y gall algebra a chalcwlws helpu i optimeiddio strategaeth ras mewn rasio moduron?

Darperir offer

Cyflwynir y sgwrs gan un o ddarlithwyr ein Hadran Fathemateg.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Sgrin gyflwyno y gellir ei defnyddio i arddangos y cyflwyniad.

Hyd y gweithdy

Mae'r sgwrs hon yn para 45-60 munud i gyd-fynd ag amserlenni'r ysgol.

Grwpiau oedran

Mae'r sgwrs wedi'i hanelu at fyfyrwyr mathemateg Safon Uwch.

Gofynion cyflwyno rhithiol

Sgrin gyflwyno neu daflunydd gyda meicroffon a seinyddion, wedi'i gysylltu â Teams ar gyfer cyflwyno'r deunydd.

Amrywiadau ar y gweithdy hwn

Mae gennym hefyd weithdy cysylltiedig ar-lein ar gyfer dysgu annibynnol o'r enw Mathemateg mewn Rasio Moduron.