Cyflwyniad i Ffractalau

English

Cyflwyniad i Ffractalau

Beth yw Ffractalau?

Y diffiniad symlaf o ffractal yw patrwm di-ben-draw.

Y gwir plaen yw fod ffractalau yn batrymau cymhleth iawn, ac mae eu tebygrwydd yn cael ei rannu ar draws gwahanol raddfeydd.

I ddechrau, yn hytrach na defnyddio geiriau i egluro ymhellach, gwyliwch y fideo isod.

Wnaethoch chi sylwi sut roeddech chi'n gweld yr un patrymau dro ar ôl tro, sut bynnag gwnaethoch chi chwyddo mewn i'r llun?

Mae hyn yn dangos y syniad gwych fod yr anfeidraidd yn gallu bodoli mewn gwrthrych meidraidd