Pos Tarsia

English

Fersiwn Rhaglen Darllen Sgrin o Ddarnau Pos Tarsia

Gan fod y pos hwn wedi ei lunio gyda meddalwedd a gynlluniwyd yn arbennig i gynhyrchu ffeiliau pdf yn unig o ddarnau a datrysiadau'r pos, rydym ni wedi sefydlu'r dudalen hon i'r rhai sy'n dibynnu ar raglenni darllen sgrin.

Cynlluniau triongl

Mae'r pos hwn yn cynnwys 24 triongl hafalochrog gyda gwahanol hafaliad ar bob ochr. Er mwyn sicrhau bod y pos yn bosib bydd angen i chi labelu'r ochrau'n glocwedd yn nhrefn a, b ac c. Gan mai trionglau hafalochrog yw'r rhain, does dim gwahaniaeth pa un yw'r ochr gyntaf (neu 'ochr a').

Unfathiant Triongl Ochr a Ochr b Ochr c
T01 \[^4\sqrt256 = x + 4\] \[5x = 100\] \[\sqrt x = x\]
T02 Gwag \[\sqrt49 + 10 = x\] \[{3x \over 2} = 3^2\]
T03 \[4x = 8\] Gwag \[x^3 - 30 = -3\]
T04 \[3x = \sqrt81\] \[{x \over 16} = {1 \over 2}\] \[{x \over 0.5} = 44\]
T05 \[72 = 3x\] \[{3x \over 7.5} = 6\] \[5 \times 10 + 2 = 2x\]
T06 \[x = \sqrt4\] Gwag \[x^2 = \sqrt81\]
T07 \[{12x \over 2} = 60\] \[{32 \over 4} = 2x\] Gwag
T08 Gwag \[-x = x - 2\] \[-11 + x = 9 - x\]
T09 \[3x = 27\] \[10 + x = 25\] \[x + 1 = 7 \times 3\]
T10 \[3x - 4x = -17\] \[2x =4^2\] \[{x \over 3} = ^3\sqrt27\]
T11 \[{30 \over x} = 10\] Gwag \[3x = 42\]
T12 Gwag \[\sqrt81 - x = 2\] \[7x - 6 =36\]
T13 \[2 - x = 1\] \[{x \over 13} = 2\] \[x = \sqrt25\]
T14 \[3x^2 = 3\] Gwag \[7x - 2x = 10\]
T15 \[4x = \sqrt16\] \[{4 \over 2} = x\] \[3^3 = x - 2\]
T16 Gwag \[4x + 8 = 5x\] \[3x + 4 = 25\]
T17 \[3x + 7 =10\] \[{x \over 2} = 11\] \[x - 13 = 4^2\]
T18 \[x = \sqrt16\] \[x = ^3\sqrt512\] \[32 = {x^2 \over 2}\]
T19 \[{25 \over x} = 5\] \[2x + 6 = 24\] Gwag
T20 \[-x^2 + 72 = 36\] \[\sqrt49 = x\] \[5 - x = 2\]
T21 Gwag \[3x = 18\] \[\sqrt36 - x = 1\]
T22 \[x = 4^2 + 8\] \[3x - 4x = -7\] \[x + 8 = 14 - x\]
T23 \[x = \sqrt196\] \[5x = x^2\] \[x + 5 = {10 \over 2}\]
T24 \[3^2 = x + 1\] Gwag \[x = 9\]

Ateb

Mae'r ateb i'r pos hwn yn golygu creu hecsagon y gwerth yr ochrau sy'n cyffwrdd yr un fath, sef x. Cliciwch ar y botwm isod er mwyn dadlennu'r ateb ar ôl i chi orffen neu os ydych chi'n hollol sownd.

Dylai'r hecsagon terfynol gynnwys y trionglau yn y trefniant isod. Fodd bynnag, bydd angen i chi gyfrifo eu cyfeiriadaeth o hyd.

Rhes Uchaf/Gyntaf: T14, T06, T20, T12, T16

Ail Res: T19, T13, T05, T22, T04, T18, T07

Trydedd Rhes: T24, T10, T09, T01, T17, T15, T08

Rhes Waelod/Pedwaredd Res: T02, T21, T23, T11, T03