Atebion Cysawd yr Haul

English

Atebion Cysawd yr Haul

Beth yw cysawd yr haul?

Allwch chi feddwl am dri math gwahanol o wrthrychau posibl? Planedau, Lleuadau, Asteroidau, Corblanedau, Comedau

Ein cysawd yr haul

Enwi'r planedau

Mercher oedd duw Rhufeinig siopwyr, masnachwyr, teithwyr, cludwyr, lladron a thwyllwyr.
Gwener oedd duwies Rufeinig cariad, harddwch a ffrwythlondeb.
Mawrth oedd duw Rhufeinig rhyfel
Iau oedd duw Rhufeinig yr awyr a tharanau. Roedd hefyd yn bennaeth y duwiau.
Sadwrn oedd duw Rhufeinig amaethyddiaeth, cyfoeth a rhyddid
Wranws oedd duw Groegaidd yr awyr, y nefoedd a'r bydysawd
Neifion oedd duw Rhufeinig y môr a dŵr croyw