Atebion Gêm Genom

English

Atebion Gêm Genom


Celloedd Anifeiliaid a Phlanhigion


Rhan A yw mewn Cell Anifail? A yw mewn Cell Planhigyn? Swyddogaeth
Cnewyllyn Ie Ie Canolfan reoli'r gell - sy'n cynnwys gwybodaeth genetig
Gwagolyn Nage Ie Lle o fewn i'r gell i ddal nodd
Cytoplasm Ie Ie Sylwedd tebyg i jeli ble mae adwaith cemegol yn digwydd
Cloraplastau Nage Ie Mae'r rhain yn cynnwys cloroffyl a dyma ble mae ffotosynthesis yn digwydd
Cellbilen Ie Ie Y llwybr ar gyfer derbyn maetholion a chael gwared ar wastraff
Cellfur Nage Ie Strwythur cynnal cadarn o amgylch pob cell
Mitocondria Ie Ie Cyflenwad pŵer y celloedd. Mae resbiradaeth yn digwydd ynddyn nhw

Y tu mewn i'r Cnewyllyn

Set gyflawn o cod genetig organeb yw genom.
Mae wedi ei ffurfio o 20,000 i 25,000 o wahanol genynnau.
Ysgrifennir y cod mewn cemegion sy'n cael eu galw yn fasau.
Mae'r cyfan yn cael ei storio yn ein DNA y tu mewn i'r cromosomau.
Mae'r rhain, yn eu tro, y tu mewn i cnewyllyn pob cell.


Gêm Genomau

Un ateb posibl:
Os yw genyn 1 yn 0 yna fydd greadur yn 6 coesau
Os yw genyn 2 yn 1 yna fydd greadur yn pen coch
Os yw genyn 3 yn 0 yna fydd greadur yn corff melyn
Os yw genyn 4 yn 1 yna fydd greadur yn llygaid melyn


Datgodio'r Genom Dynol

Mae nifer o resymau dros wneud hyn, dyma rai ohonyn nhw: