Yr Her Pacio Wyau

English

Yr Her Pacio Wyau

Beth yw'r cynhwysydd lleiaf allwch chi ei gynllunio i ddal 4 wy?

Noder y dylid cwblhau'r gweithgaredd hwn o dan oruchwyliaeth oedolyn.

Y Dasg

Yn gyntaf, byddwch angen pedwar wy iâr maint canolig - rydym yn argymell, os yw'n bosibl, eich bod yn creu rhai eich hun allan o blastisin/clai modelu.

Y dasg yw creu'r cynhwysydd lleiaf posibl allan o gardfwrdd ar gyfer storio'r wyau ynddynt.

Dyma rai templedi siâp 3D i'ch helpu i ddechrau creu eich cynhwysydd

Cofiwch adael ochr ar agor i fod yn gaead ar gyfer gosod a thynnu'r wyau.

Yr Arbrawf

Ydych chi eisiau gwybod pa mor dda wnaethoch chi?

Wel, bydd angen gwneud rhywfaint o waith mathemateg.

Gwnaethom fesur maint carton wy a gynlluniwyd i ddal 12 o wyau canolig:

Carton wy arferol ar gyfer dal dwsin o wyau gyda dimensiynau 29cm, 7cm ac 11cm.

Gwnaethom symleiddio'r fathemateg drwy drin y bocs fel petryal yn hytrach na chyfres o siapiau wy wedi'u glynu wrth ei gilydd.

Gyda'r mesuriadau hyn, gwnaethom gyfrifo cyfaint y bocs fel:

Hyd × Lled × Uchder = 29 × 11 × 7 = 2233cm3

Yr unig beth yr hoffem ei wybod yw faint o le a gymerir gan 4 wy. Felly, 12 (nifer yr wyau yn y carton hwn) ÷ 4 (y rhif y mae gennym ddiddordeb ynddo) = 3

Felly, mae angen rhannu cyfaint y bocs cyfan gyda 3 i gyfrifo cyfaint y bocs ar gyfer 4 wy:

2233cm3 ÷ 3 = 744cm3 (wedi'i dalgrynnu i'r rhif cyfan agosaf).

Nawr, eich tro chi.

Bydd angen i chi gyfrifo cyfaint eich cynhwysydd.

A oes gan eich cynhwysydd gyfaint llai na 744cm3?

Dyma'r templedi siâp 3D gyda chyfrifiadau cyfaint.