Cyfres Gweithdy Micro:Bit

English

Cyfres Gweithdy Micro:Bit Prifysgol Aberystwyth

Rydym wedi addasu'r deunydd a gafodd ei greu ar gyfer ein Clwb Roboteg fel bod pawb yn gallu ei ddefnyddio gartref neu yn yr ysgol.

Mae pob un o'r sesiynau isod yn cynnwys gwers fideo gan aelod o'n staff a set o ymarferion i asesu eich dealltwriaeth. Gan fod y dudalen hon ar gyfer dysgwyr annibynnol, mae'r atebion wedi'u cynnwys.

Dewiswch bennawd sesiwn i gychwyn.

Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Rydym wedi creu her ar dair lefel (efydd, arian ac aur) er mwyn i ddysgwyr ddechrau ymchwilio a chreu rhaglenni yn Microsoft Makecode.

Dylai pob dysgwr ymgymryd â'r her efydd i gychwyn cyn rhoi cynnig ar yr heriau uwch.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


Creu rhaglen (yn Makecode) sy'n gwneud y canlynol:

 1. Pan fydd y rhaglen yn dechrau, rhaid sicrhau bod y LEDs yn dangos delwedd o'ch dewis.

  Gair o gyngor: I ddileu blociau, pwyswch y botwm dileu ar eich bysellfwrdd neu llusgwch y blociau yn ôl i'r ddewislen.


  • Gallwch ddefnyddio delwedd sy'n bodoli eisoes gyda'r bloc 'dangos eicon' neu greu eich delwedd eich hun gan ddefnyddio'r bloc 'dangos leds'.
  • Os ydych chi'n defnyddio'r bloc 'dangos leds', gallwch glicio ar y sgwariau i ddewis a ydyn nhw'n cael eu goleuo ai peidio.
  • Byddwch ond eisiau gweld y nodwedd hon pan fydd y rhaglen yn dechrau, felly dylech ei rhoi yn y bloc 'ar ddechrau'.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Defnyddiwch y bloc 'dangos leds':

  Y tu mewn i'r bloc 'ar ddechrau' y mae bloc 'dangos leds' gyda goleuadau wedi'u dewis ar ffurf haul. Mae'r bloc 'am byth' yn aros yn wag.

  Defnyddiwch y bloc 'dangos eicon':

  Y tu mewn i'r bloc 'ar ddechrau' y mae bloc 'dangos eicon', ac mae eicon ysbryd wedi'i ddewis. Mae'r bloc 'am byth' yn aros yn wag.

 2. Ar ôl cwblhau'r cam cychwyn, dylech ddefnyddio'ch rhaglen i chwarae animeiddiad drosodd a throsodd nes eich bod yn stopio'r rhaglen.

  Gair o gyngor: Cyfres o ddelweddau yw animeiddiad sy'n gwneud i wrthrych edrych fel petai'n symud.


  • Bydd angen i chi ddefnyddio'r bloc 'am byth' i wneud hyn.
  • Gellid defnyddio dwy ddelwedd yn unig i greu animeiddiad syml.
  • Er enghraifft, gallwch ddefnyddio'r bloc 'dangos eicon' ar gyfer y galon fawr ac yna'r galon fach. Bydd hyn yn creu animeiddiad sy'n edrych fel calon yn curo.
  • Does dim angen saib ar gyfer cyfres o ddelweddau sy'n gwneud animeiddiad oni bai eich bod am arafu'r lluniau.
  • Gallwch ddefnyddio 'dangos leds', 'dangos eicon', neu gyfuniad o'r ddau.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Erbyn hyn, mae gan y bloc 'am byth' dri bloc 'dangos leds'. Mae'r bloc cyntaf yn dangos un golau ar y chwith pellaf, mae'r ail yn dangos yr un golau ynghyd â golau yn y canol, ac mae'r trydydd yn dangos yr un goleuadau â'r ail ynghyd â golau ar y dde bellaf.

  Mae hyn yn dangos nad oes angen i chi ddefnyddio llawer o LEDs i greu animeiddiad.


 3. Gofalwch fod delwedd wahanol yn ymddangos ar eich Micro:Bit wrth bwyso botwm A.

  Gair o gyngor: Mae botwm A yn fewnbwn, felly chwiliwch am y ddewislen sydd â'r bloc sydd ei angen arnoch.

  Gair o gyngor: I brofi'r rhaglen, dydy'r botwm A ddim yn cyfateb i'r botwm A ar eich bysellfwrdd. Mae'n cyfeirio at y botwm A ar Micro:Bit y tu mewn i'r efelychydd, a gallwch glicio arno gyda'ch llygoden.


  • Mae'r bloc y bydd ei angen arnoch ar gael yn y ddewislen bloc Mewnbwn.
  • Dydy'r bloc hwn ddim yn mynd y tu mewn i'r blociau 'ar ddechrau' neu 'am byth'. Yn hytrach, mae'n dechrau adran newydd o flociau cod.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae yna floc pinc/porffor 'ar fotwm A wedi'i wasgu' yn y rhaglen sy'n cynnwys bloc 'dangos eicon' gyda delwedd o jiráff wedi'i dewis.

 4. Ychwanegwch sain neu gerddoriaeth at eich dilyniant cychwyn.

  Gair o gyngor: Dylech sicrhau bod lefel sŵn eich cyfrifiadur yn isel cyn ychwanegu sain. Gallwch addasu'r sŵn yn ystod y prawf i lefel o'ch dewis.

  Gair o gyngor: Os ydych chi'n defnyddio cerddoriaeth, dylech gadw'r alaw yn fyr a'i chwarae unwaith yn unig, neu bydd rhaid i chi aros am amser hir nes bod yr alaw wedi gorffen yn ystod pob prawf.

  Gair o gyngor: Os nad ydych am greu eich alaw eich hun, sgroliwch i lawr y ddewislen Cerddoriaeth i ddod o hyd i alawon a synau parod.


  • Os ydych chi'n defnyddio'r bloc 'play melody' ar frig y ddewislen Cerddoriaeth, gallwch greu eich alaw eich hun trwy glicio ar y symbol nodyn cerddorol yn y bloc, yna uwcholeuo'r bocsys i greu nodau gwahanol.
  • Os ydych chi'n defnyddio'r bloc 'play melody' gydag alawon sydd wedi'u rhagosod, dylech newid yr opsiwn 'in background' i 'until done' gan ddefnyddio'r saeth i lawr.

  Os ydych yn dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Defnyddio eich alaw eich hun:

  Mae yna floc 'play melody at tempo 120 (bpm) until done' o dan y bloc 'dangos eicon' yn yr adran 'ar ddechrau'.

  Defnyddio alaw sydd wedi'i rhagosod:

  Mae yna floc 'play melody ffync until done' o dan y bloc 'dangos eicon' yn yr adran 'ar ddechrau'.

  Defnyddio effaith sain:

  Mae yna floc 'play hapus until done' o dan y bloc 'dangos eicon' yn yr adran 'ar ddechrau'.

 5. Gofalwch fod y Micro:Bit yn ymateb pan fydd yn clywed sain uchel.

  Gair o gyngor: Dangosodd y fideo fod y meicroffon yn gweithredu fel synhwyrydd sain a'i fod yn ddyfais fewnbynnu.

  Gair o gyngor: Gallech ddefnyddio delwedd, testun, cerddoriaeth neu sain fel ymateb.

  Gair o gyngor: Sain uchel yn y rhaglen hon yw unrhyw beth dros 170.


  • Mae'r bloc sydd ei angen arnoch ar gael yn y ddewislen blociau Mewnbwn.
  • Edrychwch o dan micro:bit (V2). Mae'r bloc yn yr adran hon oherwydd bod dau fersiwn o BBC Micro:Bit ar gael erbyn hyn a dim ond fersiwn 2 sydd â meicroffon.
  • Bydd angen i chi wylio'r fideo eto os ydych chi'n ansicr sut i greu sain uchel yn yr efelychydd.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Mae'r datrysiad hwn yn sicrhau bod y Micro:Bit yn dangos neges pan fydd yn clywed sain uchel.

  Mae bloc 'ar sain uchel' newydd wedi'i ychwanegu sy'n cynnwys bloc 'dangos testun 'SHHH!''.Defnyddiwch yr un rhaglen i greu'r canlynol:

 1. Ar ddiwedd eich dilyniant cychwyn, cliriwch y sgrin ac ychwanegwch neges groeso.

  Gair o gyngor: Defnyddiwch neges fer oherwydd bydd angen i chi aros iddi gwblhau bob tro y byddwch yn profi'ch rhaglen.

  Gair o gyngor: Mae'r ddau floc sydd eu hangen i wneud hyn ar gael yn y ddewislen Sylfaenol.


  • Ym maes rhaglennu, rydym yn defnyddio'r gair testun i ddisgrifio unrhyw gyfres o symbolau.
  • Bydd angen i chi ddod o hyd i'r bloc 'dangos testun' cyn gallu newid y gair "helo" i air/neges o'ch dewis.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae bloc 'clirio sgrin' wedi'i ychwanegu ar ddiwedd yr adran 'ar ddechrau' ynghyd â bloc 'dangos testun Hi' o dan hynny.

 2. Ychwanegwch neges i'ch dolen 'am byth' sy'n dweud 'Angen Mewnbwn'.

  Gair o gyngor: Dylech drin y sgrin hon fel sgrin aros.


  • Byddwch yn defnyddio'r un bloc ag a ddefnyddiwyd gennym ar gyfer y neges groeso uchod.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Ychwanegwyd bloc 'dangos testun' â'r neges 'Angen Mewnbwn' at waelod y bloc 'am byth'.

 3. Sicrhewch fod y Micro:Bit yn arddangos delweddau gwahanol pan fydd y botwm B yn cael ei bwyso a phan fydd y ddau fotwm yn cael eu pwyso.

  Gair o gyngor: Mae gan y bloc 'ar fotwm A wedi'i wasgu' saeth i lawr sy'n eich galluogi i newid yr A i B neu A+B.


  • Cofiwch fod modd dod o hyd i'r blociau botwm yn y ddewislen Mewnbwn.
  • Bydd angen tri o'r blociau hyn arnoch yn eich rhaglen, un ar gyfer pob cyfuniad o fotymau.
  • I brofi hyn, dylai'r efelychydd fod â botwm newydd sydd wedi'i labelu A+B, sy'n gadael i chi ddynwared effaith pwyso'r ddau fotwm gan ddefnyddio'r llygoden.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae blociau newydd 'ar fotwm B wedi'i wasgu' ac 'on button A+B pressed' wedi'u hychwanegu. Mae'r ddau yn cynnwys bloc 'dangos eicon' gwahanol.

 4. Ychwanegwch effeithiau sain gwahanol gan ddibynnu ar ba fotwm sy'n cael ei bwyso.

  Gair o gyngor: Mae'n bosibl y byddwch yn dechrau gweld rhai mathau o ymddygiad digroeso yn eich profion wrth i ni ychwanegu mwy o flociau at y rhaglenni botwm. Byddwn yn rhoi sylw i pam mae hyn yn digwydd a sut i osgoi hyn yn nes ymlaen yn y gyfres.


  • Os nad ydych chi'n ansicr, gweler cam 4 yn yr her efydd.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae blociau 'play sound until done' gwahanol wedi'u hychwanegu at bob un o'r adrannau pwyso botymau.

 5. Ychwanegwch adwaith ar gyfer pan fydd y Micro:Bit yn canfod ei bod yn dawel.

  Gair o gyngor: Mae llawer o flociau yn cynnwys cwymplenni sy'n eich galluogi i newid geiriau allweddol.

  Gair o gyngor: Ar gyfer y Micro:Bit, ystyr tawel yw unrhyw lefel sŵn o dan 90.


  • Cofiwch fod canfod sain yn fewnbwn.
  • Mae modd newid y bloc 'ar sain uchel'.
  • Gallai adwaith fod yn sain, yn ddelwedd, yn eicon neu'n neges.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae adran 'ar sain tawel' wedi cael ei hychwanegu at y rhaglen sy'n cynnwys bloc 'dangos leds' gyda goleuadau'n cael eu goleuo i ddangos wyneb hapus.Parhau i greu eich rhaglen trwy ychwanegu'r canlynol:

 1. Newid y ddelwedd sy'n ymddangos wrth gychwyn gydag animeiddiad.

  Gair o gyngor: Gallech ddefnyddio delweddau ailadroddus, neu efallai y byddwch am ddefnyddio bloc o'r ddewislen Dolennau i helpu gyda hyn.


  • Mae yna floc 'ailadrodd 4 o weithiau' yn y ddewislen Dolennau a gellir ei osod i ailadrodd faint fynnwch chi o weithiau. Mae hyn yn golygu mai dim ond unwaith y bydd angen i chi ddefnyddio pob delwedd.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae'r ddelwedd yn y bloc 'ar ddechrau' wedi'i disodli â bloc 'ailadrodd 4 o weithiau' sy'n cynnwys dau eicon gwahanol (calon fawr a chalon fach).

  Mae animeiddiad cychwyn y rhaglen hon yn dangos calon yn curo.


 2. Newidiwch eich animeiddiad dolen am byth i ddangos person neu anifail yn symud i'r sgrin.

  Gair o gyngor: Ewch ati i ddewis neu greu delwedd lawn o'ch person/anifail yn gyntaf. Yna bydd hi'n haws i chi greu'r animeiddiad.


  • Gofalwch fod eich anifail/person yn ymddangos o ochr chwith eich sgrin gan ddefnyddio un golofn o oleuadau ar y tro cyn ei symud yr holl ffordd ar draws y sgrin.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae'r animeiddiad dolen am byth bellach yn cynnwys cyfres o flociau 'dangos leds' sy'n creu animeiddiad o neidr sy'n cyrraedd o'r ochr chwith nes ei bod yn gwbl weladwy.

 3. Newidiwch adwaith y Micro:Bit drwy ogwyddo i'r chwith a gogwyddo i'r dde.

  Gair o gyngor: Mae gan rai blociau gwymplenni i newid gair allweddol.

  Gair o gyngor: Mae'r Micro:Bit yn defnyddio ei fesurydd cyflymu ar gyfer hyn, sy'n synhwyrydd symudiadau. Ai allbwn neu fewnbwn yw hwn?


  • Bydd angen i chi ddefnyddio bloc o'r ddewislen Mewnbwn.
  • Oes bloc sy'n seiliedig ar symud y gallwch chi ei ddefnyddio? Pa opsiynau sydd ganddo ar gyfer y gair allweddol?

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae adrannau 'ar gwyro i'r chwith' ac 'ar gwyro i'r dde' wedi'u hychwanegu, ac mae'r ddwy adran yn cynnwys bloc 'dangos leds' sy'n dangos saeth yn pwyntio i'r un cyfeiriad â'r gogwydd.

 4. Ychwanegwch effeithiau sain at y gogwydd i'r chwith a'r dde.


  • Mae'r un broses ar waith â phan wnaethom ni ychwanegu effeithiau sain at fewnbynnau'r botwm.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae blociau 'play sound until done' gwahanol wedi'u hychwanegu at y ddwy adran mewnbynnu gogwydd.

 5. Ar ddiwedd eich dolen am byth, ewch ati i ddisodli'r bloc 'dangos testun Need Input' â bloc sgrin glir ac yna dangoswch lefel y sain yn lle hynny.

  Gair o gyngor: Mae lefel y sain ar Micro:Bit yn cael ei mesur ar ffurf rhif.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi uno dau floc gyda'i gilydd i greu'r cyfarwyddyd hwn.


  • Mae'r ddewislen Sylfaenol yn cynnwys bloc 'dangos rhif'.
  • Mae'r synhwyrydd sain yn ddyfais fewnbynnu, felly bydd angen i chi edrych yn y ddewislen Mewnbwn ar gyfer y bloc a fydd yn mynd i mewn i'ch bloc 'dangos rhif'.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae'r bloc 'dangos testun Angen Mewnbwn' yn y ddolen am byth wedi'i ddisodli â bloc 'clirio sgrin' ac yna bloc sy'n cynnwys 'dangos rhif' a 'lefel y sain'.

Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn creu rhaglen i droi eich BBC Micro:Bit yn anifail anwes rhithwir.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae dysgwyr yn cwblhau un lefel cyn symud i'r nesaf. Fel arall, mae'n bosibl y bydd dysgwyr yn methu derbyn gwybodaeth neu'n gadael allan cam hanfodol sy'n atal y rhaglen rhag gweithio.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


Dechreuwch raglen Micro:Bit newydd ar Makecode gan gwblhau'r camau canlynol.

 1. Ewch ati i greu neges a/neu ddelwedd sy'n ymddangos ar ôl pwyso dechrau er mwyn helpu i nodi'r rhaglen.

  Gair o gyngor: Cofiwch fod modd defnyddio'r bloc clirio'r sgrin i greu toriad rhwng delwedd a neges.


  Defnyddiwch y ddolen 'ar ddechrau' sy'n cynnwys bloc 'dangos testun 'fy anifail anwes'' wedi'i ddilyn gan 'clirio sgrin' ac yna blociau 'dangos eicon (neidr)' blocks.

 2. Ewch ati i greu animeiddiad bach o'ch anifail anwes yn aros y tu mewn i'r ddolen am byth.

  Gair o gyngor: Efallai y gallwch ddefnyddio animeiddiad y gwnaethoch chi ei greu yn Sesiwn Un.


  • Cofiwch, dim ond dwy ddelwedd sydd eu hangen arnoch i wneud animeiddiad.
  • Gallwch ddefnyddio'r eiconau sydd wedi'u creu ymlaen llaw i'ch rhoi ar ben ffordd.
  • Po fwyaf o ddelweddau rydych chi'n eu defnyddio, y mwyaf o amser y bydd ei angen i gwblhau'r ddolen am byth - gallai hyn achosi problemau wrth i ni greu'r rhaglen.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Nawr mae gennym ddolen am byth sy'n cynnwys bloc 'dangos eicon (neidr)' ac yna bloc 'dangos leds' sy'n dangos yr un neidr ond gyda'i chynffon mewn safle gwahanol.

 3. Defnyddiwch un o'r mewnbynnau (fel botwm A) i fwydo'ch anifail anwes ac ewch ati i'w ddefnyddio i ddangos delwedd o eitem fwyd ar y sgrin.


  • Efallai y bydd angen i chi glirio'r sgrin cyn dangos eich delwedd bwyd.
  • Cofiwch fod bloc rheoli botwm A wedi'i leoli yn y ddewislen Mewnbwn.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Mae'r ateb hwn yn cynnwys fy ymgais i dynnu llun o fyrgyr ar gyfer fy anifail anwes.

  Mae bloc rheoli 'ar fotwm A wedi'i wasgu' wedi ei ychwanegu sy'n cynnwys bloc 'dangos leds' gydag ymgais i dynnu llun o fyrgyr.

 4. Ewch ati i greu animeiddiad sy'n dangos yr anifail anwes yn bwyta.

  Pwysig: Mae'n bosibl y byddwch yn dechrau gweld rhai mathau o ymddygiad digroeso wrth i'ch animeiddiadau wrthdaro. Trwy ddefnyddio ein blociau os-datganiad newydd, gallwn gywiro'r broblem a storio'r rhaglen gyfan y tu mewn i un ddolen am byth. Mae'r ddelwedd isod yn dangos sut i gynnwys botwm A fel amod mewn os-datganiad y tu mewn i'r ddolen am byth.

  Dolen am byth sy'n cynnwys bloc 'os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' sy'n cadw bloc 'dangos leds'.

  Nodwch: Hira'n byd fydd eich dolen am byth, mwya'n byd y bydd hi'n ei gymryd i'r rhaglen ymateb i fewnbwn. Mae'n bosibl y bydd angen i chi ddal y mewnbynnau am fwy o amser er mwyn eu cofnodi.

  Cofiwch: Dim ond un ddolen am byth y dylech ei chael yn eich rhaglen.

  Gair o gyngor: Defnyddiwch yr adran arall yn y bloc os-datganiad hwn fel cartref newydd i'ch anifail anwes sy'n aros am animeiddiad.


  • Gallwch animeiddio'r anifail anwes neu'r bwyd ar gyfer yr effaith hon.
  • Bydd bloc ailadrodd o'r ddewislen Dolennau yn helpu gyda'r animeiddiad.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae'r ddolen am byth wedi'i hailysgrifennu'n gyfan gwbl. Mae'n dweud y canlynol erbyn hyn am byth, os botwm A yn cael ei wasgu wedyn {ailadfrodd 3 o weithiau {dangos leds (byrgyr), dangos leds (byrgyr rhannol)}}, arall {dangos eicon (neidr), dangos leds (neidr gyda safle cynffon gwahanol)}.

 5. Ewch ati i greu ymateb gwael gan eich anifail anwes (gallwch ddefnyddio delwedd, animeiddio, a/neu sain) pan fydd yn clywed sŵn uchel.

  Gair o gyngor: Yn hytrach na defnyddio'r bloc 'ar sain uchel', defnyddiwch os-datganiad arall y tu mewn i'ch dolen am byth ar gyfer lefel sain > 175.


  • Gallwch ehangu os-datganiad trwy glicio ar yr arwydd plws. Gallwch wneud hyn ar gyfer cynifer o os-datganiadau eraill ag y dymunwch.
  • Gallwch ddod o hyd i'r bloc mwy na yn y ddewislen Rhesymeg.
  • Er mwyn profi eich rhaglen, defnyddiwch y bar newydd ar gyfer lefel sain y meicroffon yn eich Micro:Bit wedi'i efelychu er mwyn newid y lefel. Pan fyddwch yn mynd dros 175 dylech weld y rhaglen - efallai y bydd ychydig o oedi.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Nawr mae gan y ddolen am byth ddatganiad 'arall os lefel y sain > 175 wedyn' sy'n cynnwys bloc 'clirio sgrin' a bloc 'dangos testun 'SHH!''.Gan barhau â'r un rhaglen, ewch ati i gynnwys yr ychwanegiadau isod.

 1. Defnyddiwch y rhaglen i drefnu bod eich anifail anwes yn mynd i gysgu pan fydd hi'n tywyllu (defnyddiwch lai na 70 neu'n hafal i 70 ar gyfer y gwerth hwn).

  Gair o gyngor: Gallwch gael cynifer o os-datganiadau ag y dymunwch mewn rhaglen Micro:Bit.


  • Defnyddiwch y botwm plws ar waelod eich os-datganiad i ychwanegu arall os-datganiad at eich rhaglen.
  • Gwiriwch pa symbol rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y gymhariaeth. Dylai edrych fel hyn ≤.
  • Gallech ddefnyddio testun o 'zzz' i ddangos bod eich anifail anwes wedi mynd i gysgu.
  • Cofiwch glirio'r sgrin yn gyntaf.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Adran newydd 'arall os lefel golau ≤ 70 wedyn' sy'n cynnwys bloc 'clirio sgrin' a bloc 'dangos testun 'zzz''.

 2. Ewch ati i greu newidyn ar gyfer 'llawnder' sy'n cynyddu fesul un bob tro y caiff eich anifail anwes ei fwydo.

  Gair o gyngor: Mae gosod newidyn newydd i sero wrth ddechrau yn arfer da bob tro.


  • Mae yna newidyn newid fesul bloc sy'n gwneud yr hyn sydd ei angen arnom.
  • Pa ran o'r cod y mae angen iddo fynd i mewn iddi?
  • Dylech sicrhau nad ydych chi'n ei osod y tu mewn i ddolen ailadrodd animeiddiad.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Erbyn hyn mae yna floc 'gosod llawnder i 0' y tu mewn i'r cod ar ddechrau a bloc 'newid llawnder gan 1' yn y datganiad 'os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' ar ôl y bloc ailadrodd ar gyfer yr animeiddiad bwyta.

 3. Defnyddiwch fewnbwn (botwm B efallai) a fydd yn dangos gwerth 'llawnder' i'r defnyddiwr.


  • Gallwch roi newidyn y tu mewn i floc 'dangos testun'

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Datganiad 'arall os botwm B yn cael ei wasgu wedyn' yn cynnwys bloc 'dangos testun llawnder'.

 4. Defnyddiwch y rhaglen i wneud i'ch anifail anwes ymateb yn hapus i olau llachar (defnyddiwch fwy na 200 ar gyfer y gwerth hwn).


  • Os ydych chi wedi dewis gwneud animeiddiad, cofiwch am y bloc ailadrodd yn y ddewislen Dolennau.
  • Cofiwch sicrhau mai > yw eich symbol cymharu.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Fe wnes i ddewis i'm nadredd ddathlu golau llachar gydag animeiddiad trosbennu.

  Datganiad 'arall os lefel golau > 200 wedyn' sy'n cynnwys dolen 'ailadfrodd 3 o weithiau' sy'n cynnwys bloc 'dangos eicon (neidr)' a thri bloc 'dangos leds' sy'n creu fy animeiddiad o neidr sy'n trosbennu.

 5. Defnyddiwch y rhaglen i wneud i'ch anifail anwes wneud sŵn i gael sylw os yw'r lefel sŵn yn llai na neu'n hafal i 50.

  Gair o gyngor: Gosodwch floc saib (o leiaf 500 milieiliad) ar ôl i'ch sŵn chwarae - coeliwch fi.


  • Cofiwch sicrhau bod pa bynnag sŵn rydych chi wedi dewis ei ddefnyddio yn y rhaglen yn chwarae unwaith yn unig neu hyd nes ei fod wedi gorffen.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Datganiad 'arall os lefel y sain ≤ 50 wedyn'sy'n cynnwys bloc 'play helo until done' ac yna bloc sy'n dweud 'oedi (ms) 500'.Nawr, gadewch i ni ddatblygu'r rhaglen ymhellach gyda'r tasgau canlynol.

 1. Os yw eich anifail anwes yn cysgu wrth glywed sŵn uchel, rhaid iddo ymateb trwy ddangos mwy o ddicter/ofn/syndod na phan fydd yn effro.

  Gair o gyngor: Gallwch roi os-datganiadau y tu mewn i'w gilydd, gan greu os-datganiad sydd wedi'i bentyrru.

  Pwysig: Bydd eich rhaglen yn gweithio ei ffordd trwy'r rhestr o os-datganiadau a arall os-datganiadau yn y ddolen am byth. Bydd yn rhedeg y darn cyntaf o god os bodlonir yr amodau, ac yn gadael y gweddill.

  Meddyliwch am hyn fel rhestr wirio lle rydych chi'n dychwelyd i frig y rhestr a dechrau eto ar ôl gwirio rhywbeth.

  Mae hyn yn golygu bod angen i chi wirio pa un o'r amodau (sŵn uchel neu dywyllwch) sy'n dod gyntaf yn eich rhaglen a mewnosod y os-datganiad newydd yn yr amod perthnasol.  • Defnyddiwch os ac arall ddatganiad ar gyfer hyn er mwyn penderfynu pa ymateb sŵn uchel sy'n cael ei ddangos.
  • Gan ein bod am glirio'r sgrin cyn y ddau opsiwn, gallwn ddefnyddio'r gorchymyn hwn unwaith cyn y os/arall-datganiad newydd.
  • Fel arall, gallech ystyried defnyddio blociau rhesymeg uwch sy'n caniatáu sawl amod mewn os/arall os-datganiad.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Yn ein rhaglen atebion, mae'r amod s&wcirc:n uchel uwchben yr amod tywyll, felly mae'r os-datganiad newydd yn mynd yno.

  Y tu mewn i'r bloc 'arall os lefel y sain > 175 wedyn' mae gennym floc 'clirio sgrin' ac yna bloc 'os lefel golau ≤ 70 wedyn' sy'n cynnwys 'dangos testun '!?!'', ac yna bloc 'arall' sy'n cynnwys 'dangos testun 'SHH!''.

 2. Mae angen i'ch newidyn 'llawnder' fod ag uchafswm gwerth o 5.

  Gair o gyngor: : Mae hyn yn golygu eich bod ond eisiau ychwanegu un at y gwerth llawnder pan fydd yn llai na 5 (neu'n llai na ac yn hafal i 4).


  • Mae angen os-datganiad arnoch pan fydd y llawnder yn llai na 5 er mwyn ychwanegu at y gwerth pan fydd yn wir yn unig.
  • Ar hyn o bryd, does dim angen os-datganiad i wneud hyn gan nad oes unrhyw gam gweithredu ar gyfer os-datganiad nad yw'n wir.
  • Cofiwch gadw'r os-datganiad hwn y tu allan i unrhyw ddolennau ailadrodd a ddefnyddir ar gyfer yr animeiddiad bwydo.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Y tu mewn i'n datganiad 'os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' rydym wedi symud y bloc 'newid llawnder gan 1' y tu mewn i ddatganiad 'os llawnder < 5 wedyn'.

 3. Yn hytrach na dangos gwerth llawnder i'r defnyddiwr gan ddefnyddio'r mewnbwn a ddewiswyd yn yr heriau arian, defnyddiwch y rhaglen i ddangos lefel mesurydd.

  Gair o gyngor: Gallwch roi arall os-datganiadau y tu mewn i os / arall os / arall-datganiad.


  • I wneud hyn, bydd angen delwedd ar gyfer pob lefel lawnder i greu effaith mesurydd/medrydd.
  • Mewn rhestr datganiadau o'r fath, mae angen i chi gynnwys arall-datganiad i gofnodi 0 a/neu unrhyw werthoedd annisgwyl. Gall hyn weithredu fel sgrin gwall i ni wedyn.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.

  Fe wnaethom ddewis siâp mesurydd crwn sy'n mynd yn fwy cyflawn pan fydd y lefel lawnder yn uwch.

  Y tu mewn i'n datganiad 'arall os botwm B yn cael ei wasgu wedyn' mae gennym floc 'os llawnder = 1 wedyn' sy'n cynnwys bloc'dangos leds'. Dilynir hyn wedyn gan arall os ddatganiadau ar gyfer gwerthoedd llawnder rhwng 2 a 5, gyda phob un yn cynnwys bloc 'dangos leds' newydd gyda delwedd lefel mesurydd cysylltiedig. Daw hyn i ben wedyn gyda arall-datganiad sy'n cynnwys bloc 'dangos leds' gyda delwedd o wyneb trist.

 4. Dylai'r anifail anwes wrthod bwyta os yw'n llawn (llawnder = 5).

  Gair o gyngor: Gallai helpu i symud yr animeiddiad bwyta i'r un os-datganiad â phan fydd y newidyn llawnder yn cynyddu, gan sicrhau o ganlyniad bod gennych animeiddiad gwahanol pan fydd arall-datganiad yn llawn.


  • Cofiwch fod angen dolennau ailadrodd y tu mewn i'r datganiadau hyn er mwyn ailadrodd animeiddiadau.
  • Wrth ddatblygu rhaglen, yn aml mae'n rhaid i ni newid lleoliadau adrannau cod er mwyn cynnwys nodweddion newydd.
  • I wneud hyn, mae angen atodi 'arall' i'n datganiad 'os llawnder < 5'.

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Mae'r animeiddiad bwydo bellach wedi'i symud y tu mewn i'r datganiad 'os llawnder < 5' (sydd y tu mewn i'r amod 'os botwm A yn cael ei wasgu'). Yna, mae arall-datganiad wedi'i ychwanegu sy'n dangos animeiddiad newydd (bloc 'dangos eicon' a bloc 'dangos leds' leds' y tu mewn i ddolen 'ailadfrodd 3 o weithiau') o'r anifail anwes yn gwrthod bwyta.

 5. Dylai'r gwerth llawnder ostwng yn araf dros amser wrth i chwant bwyd eich anifail anwes gynyddu eto.

  Gair o gyngor: Gan fod hon yn broses gefndirol na fydd yn dioddef ymyrraeth gan y ddolen am byth, gallwch ddefnyddio dolen amserydd ar wahân i wneud hyn.


  • Gallwch ddod o hyd i floc amserydd yn y ddewislen Dolennau.
  • Yr amser diofyn yw 500 ms - sef bob hanner eiliad - bydd angen i chi newid hyn (fe wnaethom ni weld bod munud - neu 60000 ms - yn addas iawn ar gyfer hyn).
  • Rydym am dynnu un i ffwrdd o'r llawnder fel y gallwn ddefnyddio bloc 'newid llawnder gan' gyda -1 yn hytrach nag 1.
  • Dydyn ni ddim eisiau gwerthoedd negyddol, felly rydym ond eisiau tynnu i ffwrdd o'r gwerth llawnder os yw dros 0 (neu'n fwy nag 1 ac yn hafal i 1).

  Os ydych chi'n dal i gael trafferth, defnyddiwch y botwm ateb isod.


  Dolen 'pob 60000 ms'sy'n cynnwys datganiad 'os llawnder ≥ 1 wedyn' gyda bloc 'newid llawnder gan -1' y tu mewn.Mae gennych chi nawr anifail anwes rhithwir. Dyma rai syniadau ar gyfer ychwanegiadau a nodweddion eraill y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw. Gweithgareddau i chi ymchwilio iddyn nhw a'u harchwilio yw'r rhain - does dim atebion ar gael.

 • Defnyddiwch y rhaglen i wneud i'r anifail anwes ddangos pan fydd chwant bwyd arno (llawnder ≤ 1).

  Gair o gyngor: Gellir gwneud hyn trwy ychwanegu arall os-datganiad i'ch dolen am byth.


 • Ychwanegwch lefel hapusrwydd a mewnbynnau chwarae yn y rhaglen. Mwya'n byd y byddwch chi'n chwarae gyda'r anifail anwes, hapusa'n byd fydd e'n teimlo.

  Gair o gyngor: Efallai y byddwch am symud y mesurydd chwant bwyd fel ei fod yn dangos yn awtomatig ar ôl bwydo'r anifail anwes er mwyn rhyddhau botwm B ar gyfer hyn.


 • Gosodwch werth uchaf ac amser oeri ar gyfer y gwerth hapusrwydd. Sut fydd eich anifail anwes yn ymateb pan fydd y gwerth hapusrwydd yn gostwng yn rhy isel?

  Gair o gyngor: Bydd hyn yn defnyddio'r un fframwaith â'n mesurydd llawnder.


 • Defnyddiwch y rhaglen fel bod yr anifail anwes yn tyfu dros amser os yw'n derbyn gofal priodol.

  Gair o gyngor: Gallech greu newidyn sgôr ar gyfer hyn a threfnu bod yr anifail anwes yn gwella wrth i'r sgôr gyrraedd nodau penodol.Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Ar gyfer y sesiwn hon byddwn ni'n creu gêm gornest dis ar gyfer dau chwaraewr gan ddefnyddio dau BBC Micro:Bit. Rydym yn argymell defnyddio'r multi-editor ar gyfer yr ymarferion hyn. Enwch y rhaglen ar y chwith yn Chwaraewr Un a'r rhaglen arall yn Chwaraewr Dau.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae dysgwyr yn cwblhau un lefel cyn symud i'r nesaf. Oni wneir hynny, mae'n bosibl y bydd dysgwyr yn methu derbyn gwybodaeth neu'n hepgor cam hanfodol sy'n atal y rhaglen rhag gweithio.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


 1. Ewch ati i raglennu'r ddau Micro:Bit i ddangos rhif ar hap rhwng 1 a 6 bob tro y caiff ei ysgwyd - fel rholio dis.

  Gair o gyngor: Er mwyn osgoi ymyrraeth rhwng dolenni, mae angen i'r holl allbynnau fod y tu mewn i'r ddolen am byth.


  • Roedd y fideo ar gyfer Sesiwn Dau yn cynnwys gwybodaeth am sut i greu rhaglen ddis sylfaenol.
  • Defnyddiwch enw newidyn rholio dis gwahanol ar gyfer pob chwaraewr - bydd hyn yn lleihau dryswch yn nes ymlaen.
  • Dim ond ar ôl rholio'r dis am y tro cyntaf y byddwch am i werth y dis ddangos (felly pan nad yw'r newidyn yn 0 bellach).


  Chwaraewr Un

  Mae'r ddolen 'ar ddechrau' yn cynnwys bloc 'dangos leds' sy'n arddangos p1 a bloc 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0'. Mae'r ddolen am byth yn cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' gyda 'dangos rhif rhôlChwaraewr1' y tu mewn. Mae yna ddolen 'ar ysgwyd' hefyd sy'n cadw bloc 'gosod rhôlChwaraewr1 dewis ar hap 1 i 6'.

  Chwaraewr Dau

  Mae'r ddolen 'ar ddechrau' yn cynnwys bloc 'dangos leds' sy'n arddangos p2 a bloc 'gosod rhôlChwaraewr2 to 0'. Mae'r ddolen am byth yn cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' gyda 'dangos rhif rhôlChwaraewr2' y tu mewn. Mae yna ddolen 'ar ysgwyd' hefyd sy'n cadw bloc 'gosod rhôlChwaraewr2 dewis ar hap 1 i 6'

 2. Ar gyfer Chwaraewr Un, gwnewch i fotwm A ddangos eich sgôr diwethaf ar ôl rholio'r dis tra bod botwm B yn dangos sgôr diwethaf y chwaraewr arall. Gwnewch yr un peth ar gyfer Chwaraewr Dau.

  Gair o gyngor: Cofiwch osod y ddau Micro:Bit yn yr un grŵp radio er mwyn iddynt allu siarad â'i gilydd - dylid gwneud hyn yn ystod y dilyniant cychwyn.


  • Defnyddiwch os-datganiadau y tu mewn i'r ddolen am byth er mwyn pwyso botwm, yn hytrach na'r blociau 'ar fotwm A wedi'i wasgu' neu 'ar fotwm B wedi'i wasgu' ar wahân.
  • Cofiwch, gallwch bentyrru os-datganiadau y tu mewn i'w gilydd.
  • Gallwch greu arall-datganiad nad yw'n cynnwys unrhyw beth, neu gallwch ei ddefnyddio i adrodd gwall.


  Chwaraewr Un

  Ychwanegiadau newydd i'r rhaglen: Ychwanegwyd 'gosod rhôlChwaraewr2 i 0' a 'radio gosod grŵ 138' i'r ddolen 'ar ddechrau'. Y tu mewn i'r ddolen am byth, mae'r bloc 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' a'i gynnwys bellach y tu mewn i ddatganiad 'os botwm A yn cael ei wasgu wedyn'. Mae datganiad 'arall os botwm B yn cael ei wasgu wedyn' wedi'i ychwanegu sy'n cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' sy'n dal bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr2'. Mae'r datganiad arall wedi'i adael yn wag. Mae bloc 'radio anfon rhif rhôlChwaraewr1' wedi'i ychwanegu ar ddiwedd y ddolen 'ar ysgwyd'. Yn olaf, erbyn hyn mae dolen 'ar dderbyn drwy radio receivedNumber' yn dal bloc 'gosod rhôlChwaraewr2 i receivedNumber'.

  Chwaraewr Dau

  Ychwanegiadau newydd i'r rhaglen: Ychwanegwyd 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0' a 'radio gosod grŵ 138' i'r ddolen 'ar ddechrau'. Y tu mewn i'r ddolen am byth, mae'r bloc 'if rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' a'i gynnwys bellach y tu mewn i ddatganiad 'os botwm A yn cael ei wasgu wedyn'. Mae datganiad 'arall os botwm B yn cael ei wasgu wedyn' wedi'i ychwanegu sy'n cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' sy'n dal bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr1'. Mae'r datganiad arall wedi'i adael yn wag. Mae bloc 'radio anfon rhif rhôlChwaraewr2' wedi'i ychwanegu ar ddiwedd y ddolen 'ar ysgwyd'. Yn olaf, erbyn hyn mae dolen 'ar dderbyn drwy radio receivedNumber' yn dal bloc 'gosod rhôlChwaraewr1 i receivedNumber'.

 3. Pan fydd y naill chwaraewr neu'r llall yn pwyso'r logo cyffwrdd, gwnewch i'r sgrin ddangos cryfder y signal.


  • Mae'r logo cyffwrdd ar gael ar Micro:Bit V2 yn unig - felly edrychwch ar adran V2 o'r ddewislen fewnbynnu.
  • Mae'n anodd profi hwn yn yr efelychydd oherwydd dim ond pan fydd yn anfon gwybodaeth y gellir newid cryfder y signal (yn yr achos hwn pan fyddwn yn ei ysgwyd).


  Chwaraewr Un

  Ychwanegu datganiad 'arall os mae logo yn cael ei wasgu wedyn' y tu mewn i'r ddolen am byth sy'n cynnwys bloc 'dangos rhif pecyn a dderbyniwyd cryfder signal'.

  Chwaraewr Dau

  Ychwanegu datganiad 'arall os mae logo yn cael ei wasgu wedyn' y tu mewn i'r ddolen am byth sy'n cynnwys bloc 'dangos rhif pecyn a dderbyniwyd cryfder signal'. 1. Dylai pwyso botwm A a B ar yr un pryd roi cyfanswm y ddau chwaraewr ar ôl rholio'r dis.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi gael rhywbeth i wirio bod y ddau chwaraewr wedi rholio'r dis.

  Pwysig: I wirio yn erbyn dau amod (yn yr achos hwn, bod y ddau chwaraewr wedi rholio'r dis), gallech bentyrru'r os-datganiadau neu ddefnyddio bloc 'and'.

  Amodau wedi'u Pentyrru

  Datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' sy'n dal datganiad 'os rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' sydd yn ei dro yn dal bloc 'dangos testun' sy'n darllen: Mae hyn yn cadarnhau bod y ddau amod wedi'u bodloni ar gyfer y bloc hwn.

  Gweithredwr Boole 'a'

  Datganiad 'os rhôlChwaraewr1 >0 a rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' sy'n dal bloc 'dangos testun' sy'n darllen: Mae hyn yn cadarnhau bod y ddau amod wedi'u bodloni ar gyfer y bloc hwn.

  Noder: Mae gwerth Boole yn wir neu'n anwir. Mae Gweithredwr Boole yn cymharu dau fewnbwn i greu un allbwn gwir neu anwir.

  Gair o gyngor:Mae angen gosod y datganiad 'os btwm A a B yn cael ei wasgu' yn y ddolen am byth uwchben y os-datganiadau ar gyfer botwm A a B.

  Pwysig: Wrth ddefnyddio datganiadau 'arall os', mae'r rhaglen yn mynd trwy'r rhestr o amodau ac yn stopio wrth yr amod cyntaf sy'n wir. Yna bydd yn hepgor y gweddill. Wrth ddefnyddio 'os btwm A a B yn cael ei wasgu', mae unrhyw amodau sy'n gwirio a yw'r naill fotwm neu'r llall yn cael ei bwyso yn dod yn wir. Felly, bydd 'os botwm A yn cael ei wasgu' yn wir, bydd 'os botwm B yn cael ei wasgu' yn wir a bydd 'os botwm A+B yn cael ei wasgu' yn wir. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd gosod amodau mewn trefn.  • Mae'r ddewislen Mathemateg yn cynnwys blociau sy'n gwneud y cyfrifiadau i ni.
  • Efallai yr hoffech ychwanegu arall-datganiad er mwyn dangos nad yw pob chwaraewr wedi rholio'r dis eto.


  Chwaraewr Un

  Mae'r prif os-datganiad yn y ddolen am byth bellach wedi'i newid i 'os botwm A+B yn cael ei wasgu wedyn' sy'n cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 a rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' sy'n dal bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr1 + rhôlChwaraewr2'. Mae'r rhaglen botwm A wedi'i hadleoli i ddatganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn'.

  Chwaraewr Dau

  Mae'r prif os-datganiad yn y ddolen am byth bellach wedi'i newid i 'os botwm A+B yn cael ei wasgu wedyn' sy'n cynnwys datganiad 'os rhôlChwaraewr2 > 0 a rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' sy'n dal bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr2 + rhôlChwaraewr1'. Mae'r rhaglen botwm A wedi'i hadleoli i ddatganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn'.

 2. Symudwch y rhaglen ar gyfer botwm A er mwyn i'r Micro: Bit ddangos rhif y dis ar y sgrin yn awtomatig, a chynnwys arall-datganiad ar gyfer gwerth sero ar y dis. Gallai hyn fod yn animeiddiad, delwedd, neu neges/cyfarwyddyd sydd i ymddangos.

  Gair o gyngor: Bydd angen saib arnoch nawr er mwyn cadw gwerthoedd heblaw rhif dis y chwaraewr ei hun ar y sgrin am gyfnod hirach.


  • Gallwch symud rhaglen dangos y chwaraewr ei hun i'r arall-datganiad ar gyfer hyn.
  • Defnyddiwch saib 1 eiliad (1000ms) lle bo angen.
  • Mae'n bosibl y bydd angen i chi bwyso botymau am ychydig mwy o amser wrth brofi. Bydd hyn yn berthnasol iawn os ydych chi'n defnyddio testun i ddangos neges gan na fydd yn gwrando am fotymau nes bod y neges wedi gorffen sgrolio.
  • Gadewch y datganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' yn wag am y tro.


  Chwaraewr Un

  Mae blociau 'oedi (ms) 1000' wedi'u hychwanegu i'r ddolen 'ar ddechrau' ac ar ôl pob bloc 'dangos rhif' yn y ddolen am byth. Mae arall-datganiad sy'n cynnwys 'dangos testun Shake' wedi'i ychwanegu i'r datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn' ac mae wedi'i adleoli o'r datganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' i'r prif ddatganiad arall y tu mewn i'r ddolen am byth.

  Chwaraewr Dau

  Mae blociau 'oedi (ms) 1000' wedi'u hychwanegu i'r ddolen 'ar ddechrau' ac ar ôl pob bloc 'dangos rhif' yn y ddolen am byth. Mae arall-datganiad sy'n cynnwys 'dangos testun Shake' wedi'i ychwanegu i'r datganiad 'os rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn' ac mae wedi'i adleoli o'r datganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' i'r prif ddatganiad arall y tu mewn i'r ddolen am byth.

 3. Nawr defnyddiwch fotwm A i ailosod y gêm.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi anfon y gorchymyn ailosod i Micro:Bit y chwaraewr arall hefyd.


  • Gallwch anfon testun, fel gair, dros y grŵp radio.
  • Os ydych chi'n defnyddio testun ar gyfer hyn, mae angen i chi ddefnyddio'r bloc cymharu testun - dyma'r bloc sydd â dyfynodau y tu mewn i'r bocsys gwerth.
  • Fel arall, gallech anfon rhif gwahanol sy'n sbarduno'r gorchymyn ailosod.
  • Cofiwch gadarnhau eich bod yn defnyddio'r blociau derbyn cywir ar gyfer y math o wybodaeth rydych chi'n ei hanfon.


  Chwaraewr Un

  Mae'r datganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' yn y ddolen am byth bellach yn cynnwys blociau 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0', 'gosod rhôlChwaraewr2 i 0', a 'radio anfon testun ailGychwyn'. Mae dolen 'ar dderbyn drwy radio receivedString' newydd wedi'i hychwanegu sy'n cynnwys datganiad 'os receivedString = ailGychwyn wedyn' sy'n dal blociau 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0' a 'gosod rhôlChwaraewr2 i 0'.

  Chwaraewr Dau

  Mae'r datganiad 'arall os botwm A yn cael ei wasgu wedyn' yn y ddolen am byth bellach yn cynnwys blociau 'gosod rhôlChwaraewr2 i 0', 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0', a 'radio anfon testun ailGychwyn'. Mae dolen 'ar dderbyn drwy radio receivedString' newydd wedi'i hychwanegu sy'n cynnwys datganiad 'os receivedString = ailGychwyn wedyn' sy'n dal blociau 'gosod rhôlChwaraewr2 i 0' a 'gosod rhôlChwaraewr1 i 0'. 1. Mae'n amser cynnal gornest rhwng y chwaraewyr. Yr enillydd yw'r chwaraewr sy'n rholio'r dis â'r sgôr uchaf. Gwnewch i'r Micro:Bits ddangos a wnaeth eu chwaraewr ennill neu golli.

  Gair o gyngor: Gallwch ddefnyddio'r gweithredydd Boole 'and' yma i sicrhau bod y ddau chwaraewr wedi rholio'r dis cyn gweld pwy sydd wedi ennill.


  • Mae angen i chi benderfynu ble i osod hyn yn eich rhaglen.
  • Cymharwch sgôr dis y ddau chwaraewr i gyfrifo pa un yw'r uchaf.
  • Beth sy'n digwydd pan fydd y ddau chwaraewr yn rholio'r un rhif?
  • Gallwch ddefnyddio delweddau, testunau, a/neu animeiddiadau ar gyfer y rhain.
  • Ychwanegwch seibiau lle mae angen eu cynnwys yn eich barn chi.


  Chwaraewr Un

  Lle mae'r rhaglen yn dangos gwerth 'rhôlChwaraewr1' (y tu mewn i'r datganiad 'os rhôlChwaraewr1 > 0' sydd yn ei dro y tu mewn i'r prif ddatganiad arall ar gyfer y ddolen am byth), mae bloc 'oedi (ms) 1000' wedi'i ychwanegu o dan y bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr1' presennol. O dan hyn mae os-datganiad newydd wedi'i ychwanegu: 'os rhôlChwaraewr1 > 0 a rhôlChwaraewr2 > 0 wedyn'. Yna mae hyn yn cynnwys datganiad 'os', 'os arall' ac 'arall' newydd. Y datganiad 'os': 'os rhôlChwaraewr1 > rhôlChwaraewr2 wedyn' yn dal bloc 'dangos eicon (hapus)'. Y datganiad 'os arall': mae 'arall os rhôlChwaraewr2 > rhôlChwaraewr1 wedyn' yn dal bloc 'dangos eicon (trist)'. Mae'r datganiad arall yn dal bloc 'dangos eicon (cysgu)'.

  Chwaraewr Dau

  Lle mae'r rhaglen yn dangos gwerth 'rhôlChwaraewr2' (y tu mewn i'r datganiad 'if rhôlChwaraewr2 > 0' sydd yn ei dro y tu mewn i'r prif ddatganiad arall ar gyfer y ddolen am byth), mae bloc 'oedi (ms) 1000' wedi'i ychwanegu o dan y bloc 'dangos rhif rhôlChwaraewr2' presennol. O dan hyn mae os-datganiad newydd wedi'i ychwanegu: 'os rhôlChwaraewr2 > 0 and rhôlChwaraewr1 > 0 wedyn'. Yna mae hyn yn cynnwys datganiad 'os', 'os arall' ac 'arall' newydd. Y datganiad 'os': mae 'os rhôlChwaraewr2 > rhôlChwaraewr1 wedyn' yn dal bloc 'dangos eicon (hapus)'. Y datganiad 'os arall': mae 'arall os rhôlChwaraewr1 > rhôlChwaraewr2 wedyn' yn dal bloc 'dangos eicon (trist)'. Mae'r datganiad arall yn dal bloc 'dangos eicon (cysgu)'.

 2. Uwchraddio'r rhaglen fel bod yn rhaid i'r ddau chwaraewr rolio'r dis dwywaith cyn cymharu eu cyfansymiau i benderfynu pwy sydd wedi ennill. Ni ddylai chwaraewyr allu rholio mwy na dwywaith.

  Gair o gyngor: Bydd angen newidyn newydd arnoch ar sail sawl gwaith y mae'r dis yn cael ei rolio.


  • Bydd angen defnyddio'ch newidyn rhifo newydd yn lle'r holl amodau sy'n cadarnhau ar hyn o bryd a yw cyfanswm dis y chwaraewr ei hun dros 0.
  • Gwnewch i neges neu ddelwedd ymddangos os yw chwaraewr yn ceisio rholio'r dis mwy na dwywaith - bydd yn haws profi hyn wedyn.
  • Gellir defnyddio'r ddolen 'ar ysgwyd' i ddefnyddio a newid newidyn rhifo.
  • Bydd angen i chi osod y newidyn newydd hwn i sero yn y dechrau ac yn ystod y broses ailosod.
  • Ni fydd newid y rhif ar hap fel ei fod rhwng 1 a 12 neu luosi'r rhif cyntaf a roliwyd â dau yn cyfateb i'r un tebygolrwydd â rholio'r dis ar wahân dwywaith - felly, bydd angen i chi ddefnyddio newidyn cyfrif dis. Am ragor o wybodaeth am debygolrwydd rholio'r dis, gallwch edrych ar ein gweithgaredd Gornest Ddisiau.


  Chwaraewr Un

  Mae bloc newydd 'gosod cownterRholio i 0' wedi'i ychwanegu i'r ddolen 'ar ddechrau'. Mae'r ddolen 'ar ysgwyd' bellach yn cynnwys datganiad 'os', 'os arall' ac 'arall'. Y datganiad 'os': Mae 'os cownterRholio = 0 wedyn' yn cynnwys bloc 'gosod rhôlChwaraewr1 dewis ar hap 1 i 6' a bloc 'newid cownterRholio gan 1'. Y datganiad 'os arall': Mae 'arall os cownterRholio = 1 wedyn' yn cynnwys bloc 'newid rhôlChwaraewr1 gan dewis ar hap 1 i 6', bloc 'radio anfon rhif rhôlChwaraewr1', a bloc 'newid cownterRholio gan 1'. Mae'r datganiad 'arall' yn cynnwys bloc 'dangos eicon (na)'. Y tu mewn i'r ddolen am byth, mae'r holl amodau a osodwyd yn wreiddiol i 'rhôlChwaraewr1 > 0' bellach yn cael eu newid i 'cownterRholio = 2'. Mae blociau 'gosod cownterRholio i 0' wedi'u hychwanegu i'r ddwy raglen ailosod hefyd (yr un sydd wedi'i actifadu ar fotwm A a'r un sy'n cael ei actifadu pan fydd y radio yn derbyn y testun ailosod.)

  Chwaraewr Dau

  Mae bloc newydd 'gosod cownterRholio i 0' wedi'i ychwanegu i'r ddolen 'ar ddechrau'. Mae'r ddolen 'ar ysgwyd' bellach yn cynnwys datganiad 'os', 'os arall' ac 'arall'. Y datganiad 'os': Mae 'os cownterRholio = 0 wedyn' yn cynnwys bloc 'gosod rhôlChwaraewr2 dewis ar hap 1 i 6' a bloc 'newid cownterRholio gan 1'. Y datganiad 'os arall': Mae 'arall os cownterRholio = 1 wedyn' yn cynnwys bloc 'newid rhôlChwaraewr2 gan dewis ar hap 1 i 6', bloc 'radio anfon rhif rhôlChwaraewr2', a bloc 'newid cownterRholio by 1'. Mae'r datganiad 'arall' yn cynnwys bloc 'dangos eicon (na)'. Y tu mewn i'r ddolen am byth, mae'r holl amodau a osodwyd yn wreiddiol i 'rhôlChwaraewr2 > 0' bellach yn cael eu newid i 'cownterRholio = 2'. Mae blociau 'gosod cownterRholio i 0' wedi'u hychwanegu i'r ddwy raglen ailosod hefyd (yr un sydd wedi'i actifadu ar fotwm A a'r un sy'n cael ei actifadu pan fydd y radio yn derbyn y testun ailosod.)Dyma rai nodweddion ychwanegol y gallwch eu cynnwys yn eich gêm ornest dis. Gweithgareddau i chi ymchwilio iddynt a'u harchwilio yw'r rhain - nid oes atebion ar gael.

 1. Ychwanegwch gyfarwyddiadau i sgriniau chwaraewr.

  Gair o gyngor: Defnyddiwch gyfarwyddiadau byr neu ar ffurf lluniau.


 2. Defnyddiwch system sgôr sy'n olrhain sawl gwaith y mae pob chwaraewr wedi ennill neu golli.

  Gair o gyngor: Gallwch ddisodli'r rhaglenni ar gyfer botwm neu ddefnyddio'r synhwyrydd cyffwrdd.


 3. Rhowch wybod i'r chwaraewyr os ydyn nhw'n ysgwyd y Micro:Bit yn rhy galed.

  Gair o gyngor: I wneud hyn, mae angen mesur cyflymiad y Micro:Bit, ac mae unrhyw beth dros werth cryfder o 1700mg yn ormod.


 4. Ychwanegwch animeiddiadau wrth rolio'r dis.

 5. Allwch chi ddylunio fersiwn o'r gêm hon ar gyfer dau chwaraewr gan ddefnyddio un BBC Micro:Bit yn unig?

  Gair o gyngor: Ni fydd angen unrhyw gyfathrebu radio i wneud hyn.Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn creu rhaglen goleuadau traffig gan ddefnyddio stribed Neopicsel.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae dysgwyr yn cwblhau un lefel cyn symud i'r nesaf. Oni wneir hynny, mae'n bosibl y bydd dysgwyr yn methu derbyn gwybodaeth neu'n hepgor cam hanfodol sy'n atal y rhaglen rhag gweithio.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


 1. Defnyddiwch y blociau sydd wedi'u darparu gan yr estyniad Neopicsel i gysylltu stribed 24 LED i bin 1.

  Gair o gyngor: Cofiwch greu eich dilyniant cychwyn eich hun ar gyfer y rhaglen newydd hon er mwyn gallu ei hadnabod.


  • Mae'r cam hwn yn rhan o'r broses o sefydlu eich rhaglen, felly mae angen defnyddio'r bloc 'ar ddechrau' i wneud hyn.


  Bloc 'ar ddechrau' sy'n dal 'dangos testun TL' ac yna bloc 'gosod stribed i NeoPixel at pin P1 with 24 leds as RGB (GRB format).'

 2. Gosodwch 3 ystod o faint cyfartal er mwyn ail-greu goleuadau traffig gan roi coch ar y brig, melyn yn y canol, a gwyrdd ar y gwaelod.

  Gair o gyngor: Mae'r rhifau stribed LED yn dechrau ar 0.


  • Mae modd rhannu 24 â 3, sy'n golygu y bydd angen i chi sicrhau bod yr ystodau yn cwmpasu 8 LED yr un.


  Erbyn hyn, mae 'ar ddechrau' yn cynnwys bloc 'gosod ystod1 i stribed range from 0 with 8 leds', bloc 'gosod ystod2 i stribed range from 8 with 8 leds', a bloc 'gosod ystod3 i stribed range from 16 with 8 leds'. Mae yna ddolen am byth sy'n cynnwys bloc 'ystod show color red', bloc 'ystod2 show color yellow' a bloc 'ystod3 show color green'.

 3. Defnyddiwch y rhaglen i greu goleuadau traffig sy'n symud trwy ddilyniant croesi dro ar ôl tro - mae'r golau yn goch am 10 eiliad, yn goch a melyn am 5 eiliad, yn wyrdd am 10 eiliad, ac yna'n felyn am 5 eiliad.


  • Trwy osod y dilyniant hwn yn y ddolen am byth bydd modd sicrhau ei fod yn ailadrodd yn am byth.

  • Cofiwch ddiffodd y lliwiau nad oes eu hangen bob tro (eu gosod i ddu).


  Mae cynnwys y ddolen am byth wedi cael ei newid i'r canlynol: range show color red', 'ystod2 show color black', 'ystod3 show color black', 'oedi (ms) 10000', 'ystod show color red', 'ystod2 show color yellow', 'ystod3 show color black', 'oedi (ms) 5000', 'ystod show color black', 'ystod2 show color black', 'ystod3 show color green', 'oedi (ms) 10000', 'ystod show color black', 'ystod2 show color yellow', 'ystod3 show color black', 'oedi (ms) 5000'. 1. Symudwch bob newid golau i'w swyddogaethau eu hunain, gan gofio eu galw yn y ddolen am byth wedyn.


  • Rhowch enw addas i bob swyddogaeth.


  Mae blociau lliwiau'r goleuadau traffig wedi'u symud i bedair swyddogaeth wahanol, un ar gyfer coch, un ar gyfer coch a melyn (a elwir yn goch melyn), un ar gyfer gwyrdd, ac un ar gyfer melyn. Mae cynnwys y ddolen am byth wedi cael ei newid i'r canlynol: 'galw coch', 'oedi (ms) 10000', 'galw cochMelyn', 'oedi (ms) 5000', 'galw gwyrdd', 'oedi (ms) 10000', 'galw melyn', 'oedi (ms) 5000'.

 2. Ychwanegwch animeiddiadau i'r Micro:Bit i ddangos pryd y mae'n ddiogel ac yn anniogel i gerddwyr groesi'r ffordd. Defnyddiwch dair swyddogaeth newydd i wneud hyn - un ar gyfer cerdded, un ar gyfer aros, ac un i rybuddio bod y goleuadau'n newid i wyrdd ar gyfer y traffig.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi amseru eich animeiddiad i ddisodli'r defnydd presennol o flociau saib ar gyfer amseru'r goleuadau.

  Gair o gyngor: Bydd newidyn yn golygu mai dim ond un swyddogaeth sydd ei hangen arnoch i aros, a gellir ei defnyddio pan fydd y golau yn wyrdd a phan fydd yn felyn.


  • Mae hwn yn gyfle da i ymarfer gweithio gyda'r blociau ailadrodd oddi mewn i'r swyddogaethau.

  • Gallwch alw swyddogaeth o'r tu mewn i swyddogaeth arall.

  • Os ydych chi'n defnyddio dwy ddelwedd ar gyfer eich animeiddiadau, bydd angen i chi eu hailadrodd 10 gwaith gyda seibiau hanner eiliad ar ôl pob un ar gyfer y golau coch a'r golau gwyrdd. Mae angen ailadrodd 5 gwaith yn unig pan fydd y golau melyn yn weithredol.


  Mae'r blociau saib i gyd wedi'u dileu o'r ddolen am byth. Erbyn hyn, mae'r bloc 'ar ddechrau' yn dal bloc 'gosod ailadrodd i 0'. Erbyn hyn, mae yna swyddogaeth o'r enw 'cerdded' sy'n cynnwys dolen 'ailadrodd 10 o weithiau' sy'n dal dwy ddelwedd, pob un wedi'i dilyn gan saib 500ms. Mae yna swyddogaeth o'r enw 'rhybudd' sy'n dal dolen 'ailadrodd 5 o weithiau' sy'n dal pedair delwedd, pob un wedi'i dilyn gan saib 250ms. Mae trydedd swyddogaeth newydd o'r enw 'aros' yn cynnwys dolen 'ailadrodd 'ailadrodd' times' sy'n dal dau floc delwedd yr un ac yna saib 500ms. Mae bloc 'galw cerdded' wedi'i ychwanegu at ddiwedd y swyddogaeth goch, tra bod bloc 'galw rhybuddio' wedi'i ychwanegu at y swyddogaeth goch melyn. Mae bloc 'gosod ailadrodd i 5' a 'galw aros' wedi'i ychwanegu at ddiwedd y swyddogaeth felyn. Yn olaf, mae bloc 'gosod ailadrodd i 10' a 'galw aros' wedi'i ychwanegu at ddiwedd y swyddogaeth werdd.
 1. Defnyddiwch y rhaglen i greu newidyn lliw golau traffig i'w ddefnyddio i nodi pa olau sy'n weithredol ar hyn o bryd a defnyddiwch hyn yn y datganiadau 'os/arall' er mwyn gosod y goleuadau.

  Gair o gyngor: Cofiwch osod y newidyn yn y bloc 'ar ddechrau'.


  • Bydd angen i chi ddefnyddio rhifau i gynrychioli gosodiadau gwahanol y goleuadau.

  • Defnyddiwch arall-datganiad i nodi unrhyw wallau yn ymwneud â gwerth y newidyn.


  Mae bloc 'gosod golau i 0' newydd wedi'i ychwanegu at y bloc 'ar ddechrau'. Mae'r ddolen am byth bellach yn cynnwys y canlynol: 'os golau = 0 wedyn', 'galw coch', 'newid golau gan 1', 'arall os golau = 1 wedyn', 'galw cochMelyn', 'newid golau gan 1', 'arall os golau = 2 wedyn', 'galw gwyrdd', 'newid golau gan 1', 'arall os golau = 3 wedyn', 'galw melyn', 'gosod golau i 0', 'arall', 'dangos testun gwall'.

 2. Defnyddiwch y botwm A ar y Micro:Bit i atal y traffig.

  Gair o gyngor: Dim ond tra bod y goleuadau traffig yn wyrdd y mae angen i'r swyddogaeth ddisodli hon weithio.

  Pwysig: Gallwch atal dolen yn gynnar trwy ddefnyddio'r bloc 'break' yn y ddewislen Dolenni.  • Mae angen i chi ddweud wrth y rhaglen am newid i felyn pan fydd botwm A yn cael ei bwyso.

  • Er mwyn disodli'r rhaglen yn y modd hwn, bydd angen i chi gadarnhau bod botwm A wedi'i bwyso y tu mewn i floc ailadrodd yr animeiddiad perthnasol.

  • Mae'n bosibl y bydd angen i chi wirio yn erbyn newidyn arall hefyd; gall hyn ddefnyddio os-datganiad wedi'i bentyrru neu weithredwr Boole 'a'.


  Mae datganiad 'os botwm A yn cael ei wasgu a ailadrodd = 10 wedyn' sy'n cynnwys bloc 'torri' wedi'i ychwanegu at ddiwedd dolen ailadrodd y swyddogaeth aros.

 3. Ychwanegwch sain i nodi pryd mae'n ddiogel i groesi ar gyfer y rhai na allant weld y cyfarwyddiadau gweledol.


  • Y cwbl sydd angen ei wneud yw chwarae un nodyn pan fydd pob delwedd yn yr animeiddiad yn newid er mwyn dangos ei bod yn ddiogel dechrau croesi (pan fydd y goleuadau traffig yn goch).


  Erbyn hyn, mae yna floc 'play tone D Uchel for 1 curiad until done' ar ôl pob un o'r delweddau yn y swyddogaeth gerdded.Nod yr ymarferiad isod yw ehangu'r rhaglen ymhellach. Gweithgaredd i chi ymchwilio iddo a'i archwilio yw hwn - nid oes atebion ar gael.

 1. Ychwanegwch ail Neopicsel i bin 2 ac ewch ati i wneud iddo weithredu fel goleuadau traffig ar gyfer traffig sy'n llifo i'r cyfeiriad arall.

 2. I ba raddau gallwch chi dacluso eich cod trwy ddefnyddio swyddogaethau, dolennau wrth, blociau ailadrodd, a newidynnau?


Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn creu rhaglen i droi eich BBC Micro:Bit yn fesurydd sain trwy ddefnyddio serfo.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae dysgwyr yn cwblhau un lefel cyn symud i'r nesaf. Oni wneir hynny, mae'n bosibl y bydd dysgwyr yn methu derbyn gwybodaeth neu'n hepgor cam hanfodol sy'n atal y rhaglen rhag gweithio.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


 1. Ysgrifennwch raglen sy'n canu larwm pan fydd lefel y sain dros 200.

  Gair o gyngor: Cofiwch am y drefn 'start-up' i adnabod y rhaglen.


  • Mae angen defnyddio os-datganiad gydag amod lefel sain > 200.

  • Mae yna floc newidiol ar gyfer lefel y sain yn y ddewislen Mewnbwn ar gyfer y V2.

  • Ychwanegwch rai oediadau i leihau cyfradd y sain/nodyn o'ch dewis.


  Mae'r bloc 'ar ddechrau' yn cynnwys bloc 'dangos testun Uchel'. Mae'r ddolen am byth yn dal datganiad 'os lefel y sain > 200 wedyn' sy'n dal bloc 'play tone C Ganol for 1 curiad until done' a bloc 'oedi (ms) 200'.

 2. Defnyddiwch y rhaglen fel bod Micro:Bit yn arddangos lefel y sain ar ei sgrin.

  Gair o gyngor: Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio bloc 'dangos testun'.


  • Mae angen rhoi'r bloc hwn yn y ddolen am byth, y tu allan i'r os-datganiad presennol.


  Mae'r ddolen am byth bellach yn cynnwys bloc 'dangos testun lefel y sain' cyn y os-datganiad.

 3. Nodwch fod y bloc 'dangos testun' yn arafu sŵn y larwm. Gadewch i ni ddatrys hyn trwy ddisodli'r rhif â'r delweddau a'r amodau hyn:

  Lefel y sain yw 0.


  Delwedd o Micro:Bit gyda sgrin wag - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Mae lefel y sain dros 0
  ac
  yn llai na neu'n hafal i 51.

  Delwedd o Micro:Bit lle mae'r rhes waelod o LEDs wedi'i goleuo - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Mae lefel y sain dros 51
  ac
  yn llai na neu'n hafal i 102.

  Delwedd o Micro:Bit lle mae'r ddwy res waelod o LEDs wedi'u goleuo - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Mae lefel y sain dros 102
  ac
  yn llai na neu'n hafal i 153.

  Delwedd o Micro:Bit lle mae'r tair rhes waelod o LEDs wedi'u goleuo - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Mae lefel y sain dros 153
  ac
  yn llai na neu'n hafal i 204.

  Delwedd o Micro:Bit lle mae'r pedair rhes waelod o LEDs wedi'u goleuo - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Mae lefel y sain dros 204.


  Delwedd o Micro:Bit lle mae pob un o'r LEDs wedi'u goleuo - wedi'i thynnu o'r efelychydd Makecode.

  Dylai'r larwm ddim ond canu pan fydd y mesurydd yn llawn.


  • I wneud hyn, bydd angen cyfres newydd o ddatganiadau 'os' ac 'arall os'.

  • Cofiwch y gallwch ddefnyddio'r gweithredwr Boole 'a' yn hytrach na phentyrru os-datganiadau.

  • Defnyddiwch y arall-datganiad ar y diwedd ar gyfer unrhyw wallau yn y rhaglen.


  Mae'r ddolen am byth wedi'i hailysgrifennu i ddangos y canlynol: 'os lefel y sain = 0 wedyn', 'dangos leds' (blank), 'arall os lefel y sain > 0 a lefel y sain ≤ 51 wedyn', 'dangos leds' (bottom row lit), 'arall os lefel y sain > 51 a lefel y sain ≤ 102 wedyn', 'dangos leds' (bottom two rows lit), 'arall os lefel y sain > 102 a lefel y sain ≤ 153 wedyn', 'dangos leds' (bottom three rows lit), 'arall os lefel y sain > 153 a lefel y sain ≤ 204 wedyn', 'dangos leds' (bottom four rows lit), 'arall os lefel y sain > 204', 'dangos leds' (all lit), 'arall', 'dangos testun gwall'.

 4. Ychwanegwch serfo lleoliad 180° at bin 1. Ewch ati i raglennu'r serfo i orffwys ar 0° tra bod lefel y sain yn llai na neu'n hafal i 102. Fel arall, mae angen iddo symud i 180°.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi ddefnyddio'r estyniad i'r serfo.


  • Gallwn ddefnyddio'r holl osodiadau diofyn ar gyfer y serfo lleoliad i wneud hyn. Fodd bynnag, mae gosod y serfo i safle cychwyn (0° yn yr achos hwn) yn y bloc 'ar ddechrau' yn parhau i fod yn arfer da.

  • Bydd angen i chi osod ongl y serfo ym mhob os-/arall-datganiad .

  • Wrth brofi, cofiwch sicrhau eich bod yn rhoi amser i'r serfo gwblhau ei gylchdro - os ydych chi'n newid yr amod yn rhy gyflym, ni fydd yn ymddwyn yn y modd rydym ni'n ei ddisgwyl.


  Mae bloc 'gosod ongl serfo P1 i 0°' wedi'i ychwanegu at y dilyniant 'ar ddechrau' a'r ddau ddatganiad 'os/arall' ar gyfer pan fydd lefel y sain ≤ 102. Mae 'gosod ongl serfo P1 i 180°' wedi'i ychwanegu at y datganiadau 'os/arall' eraill. 1. Pan fydd y serfo yn newid cyfeiriad, allwch chi sicrhau bod y serfo ddim ond yn symud 10° bob 300 milieiliad? Mae hyn yn lleihau'r straen ar y serfo, gan ei atal rhag torri - rhywbeth nad yw'r efelychydd yn ei efelychu.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi sicrhau nad yw'r serfo yn ceisio troi o dan 0° neu dros 180° - gallai hyn dorri eich serfo.


  • Bydd angen i chi greu newidyn ar gyfer yr ongl - cofiwch osod hyn yn y bloc 'ar ddechrau'.

  • Gellir defnyddio'r newidyn newydd hwn i osod ongl y serfo - gan gynyddu neu leihau'r ongl 10°.

  • Wrth osod amodau eich os-datganiad, dylech ystyried y gwerthoedd i'w defnyddio - gan ein bod yn symud 10° ar y tro, ystyriwch ddefnyddio 10 a 170.

  • Bydd angen i'r os-datganiadau newydd hyn ddisodli'r blociau serfo sydd wedi'u gosod ym mhob datganiad 'os/arall'.

  • Gan fod saib 200 milieiliad eisoes yn y datganiad > 204, mae angen i ni addasu'r symudiad i gyfanswm o 300.


  Mae bloc 'gosod ongl i 0' wedi'i ychwanegu at y dilyniant 'ar ddechrau'. Y tu mewn i'r ddolen am byth, mae pob un o'r blociau 'gosod ongl serfo P1 i 0°' wedi'u disodli â datganiad 'os ongl ≥ 10 wedyn' sy'n cynnwys blociau 'newid ongl gan -10', 'gosod ongl serfo P1 i angle°', a 'oedi (ms) 300'. Mae'r blociau 'gosod ongl serfo P1 i 180°' wedi'u disodli â datganiad 'os ongl ≤ 170' sy'n cynnwys blociau 'newid ongl gan 10', 'gosod ongl serfo P1 i angle°', a 'oedi (ms) 300'. Y gwahaniaeth yw'r adran sy'n cynnwys y larwm, lle y gwnaethom ddefnyddio bloc 'oedi (ms) 100' y tu mewn i'r os-datganiad newydd.

 2. Er mwyn tacluso ein cod, gadewch i ni symud cyfarwyddiadau'r serfo i'w swyddogaethau eu hunain a'u galw pan fydd angen.

  Gair o gyngor: Bydd angen un i ostwng yr ongl ac un i gynyddu'r ongl.


  • Cofiwch fod y ddewislen Swyddogaethau ar gael yn yr adran Uwch.

  • Er mwyn cael dwy swyddogaeth yn unig - tynnwch y saib 200 milieiliad o'r rhaglen larwm fel bod y rhaglen hon yn gallu defnyddio'r saib 300 milieiliad yn y swyddogaeth serfo.


  Mae'r datganiadau 'os ongl ≥ 10 wedyn' wedi cael eu dileu a'u disodli â bloc 'galw dawel' tra bod copi o'r datganiad hwn a'i gynnwys bellach mewn swyddogaeth o'r enw tawelwch. Mae'r un peth wedi cael ei wneud ar gyfer y symudiadau cyferbyniol gan ddefnyddio swyddogaeth newydd o'r enw 'uchel'. Mae'r bloc 'oedi (ms) 200' y tu mewn i'r rhaglen larwm wedi'i ddileu.Cyn dechrau'r ymarferiad hwn, rydym yn eich cynghori i ddyblygu eich rhaglen gan y byddwn yn dileu llawer o'r cod blaenorol.

Cam 1. Caewch eich rhaglen a dychwelyd i dudalen hafan makecode.microbit.org.

Cam 2. Cliciwch ar yr opsiwn gweld popeth wrth ymyl 'Fy Mhrosiectau'.

Cam 3. Dewiswch y ffeil rydych chi am ei dyblygu (dylai tic gwyrdd ymddangos ar y ffeil).

Cam 4. Cliciwch ar yr opsiwn dyblygu ar ochr dde uchaf y sgrin. Bydd hyn yn caniatáu i chi ddewis enw ar gyfer eich copi newydd.

Cam 5. Agorwch eich copi newydd a pharhau â'r her nesaf.

 1. Yn hytrach na chael un gwerth yn penderfynu symudiad y serfo, gallwn wneud i'r serfo weithredu fel nodwydd ar fesurydd sain (fel y dangosir isod), gan symud i'r ongl gywir ar gyfer lefel y sain ar hyn o bryd.

  Darlun o sut y gellid defnyddio serfo fel pwyntydd ar fesurydd sain.


  Pwysig:Mae gennym ystod o 0° i 180° ar y serfo ond mae gan lefel y sain ystod o 0 i 255. Mae dwy ffordd o wneud hyn:

  Gwneud y gwaith mathemateg ein hunain

  1. Cyfrifwch y pellter y mae angen i'r mesurydd symud ar gyfer un uned o sain:

   (180 ÷ 255) = 0.7058823529411°


  2. Defnyddiwch y gwerth uchod gyda bloc Mathemateg y tu mewn i floc 'gosod serfo'.

   Y bloc makecode ar gyfer hyn yw 'gosod ongl serfo P1 i lefel y sain x 0.7058823529411°'..

  Defnyddiwch y bloc 'map'

  1. Mae'r bloc map yn caniatáu i ni fynd i mewn i'r ystod rydym ni'n ei mesur (lefel sain) sef 0 i 255, a'i newid i ystod y serfo, sef 0 i 180. Yna mae'r bloc yn gwneud yr holl gyfrifiadau i ni.

   Y bloc makecode ar gyfer hyn yw 'gosod ongl serfo P1 i mapio lefel y sain o isel 0 uchel 255 i isel 0 uchel 180°'.


  • Mae angen i ni ddileu'r swyddogaethau rydym ni wedi'u creu ar gyfer y serfo o'n rhaglen. Bydd y blociau 'galw' yn diflannu'n awtomatig pan fydd eu swyddogaeth yn cael ei dileu.

  • Cadwch animeiddiad y mesurydd sgrin yn ei le.

  • Y cwbl sydd ei angen ar gyfer hyn yw un bloc 'gosod serfo' gan ddefnyddio'r dull a ddewiswyd o'r uchod.


  Mae'r swyddogaethau wedi'u dileu ynghyd â'r blociau galw. Yn hytrach, ceir 'gosod ongl serfo P1 i mapio lefel y sain o isel 0 uchel 255 i isel 0 uchel 180°' y tu mewn i'r ddolen am byth cyn y os-datganiadau ar gyfer y rhaglenni sgrin a larwm.Mae'r ymarferion isod wedi'u cynllunio i ehangu eich dealltwriaeth o serfos. Gweithgareddau i chi ymchwilio iddynt a'u harchwilio yw'r rhain - nid oes atebion ar gael.

 • Yn hytrach na defnyddio'r mesurydd i fesur lefel y sain, gallwch ei ddefnyddio i fesur cryfder signal radio, gan osod larwm os yw'r signal yn mynd yn rhy wan.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi ddod o hyd i'r ystod o werthoedd ar gyfer cryfder y signal radio.


 • Ydych chi'n cofio'r rhaglen goleuadau traffig y gwnaethom ni ei chreu yn y sesiwn ddiwethaf? Nawr gallwch ychwanegu croesfan rheilffordd gyda serfo yn gweithredu fel y rhwystr.

  Gair o gyngor: Gallwch gysylltu'r serfo i binnau 0, 1 neu 2 yn unig. Fodd bynnag, gallwch adleoli'r Neopicseli i rifau pin eraill (hyd at 16).Gwers Fideo (yn Saesneg):

Ymarferion:

Ar gyfer y sesiwn hon byddwn yn creu rhaglen i reoli croesfan reilffordd. Mae hyn yn cynnwys adolygu cyfathrebu radio, datganiadau-os, newidynnau, swyddogaethau, Neopixels, a serfos.

Rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig ar yr heriau hyn gyda'r golygydd safonol.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae dysgwyr yn cwblhau un lefel cyn symud i'r nesaf. Oni wneir hynny, mae'n bosibl y bydd dysgwyr yn methu derbyn gwybodaeth neu'n hepgor cam hanfodol sy'n atal y rhaglen rhag gweithio.

Cliciwch ar bennawd pob her i gael y manylion.


Ar gyfer yr ymarferion hyn, dychmygwch fod gennych chi un Micro:Bit i reoli'r groesfan tra bod un arall yn gweithio fel tywysydd ar y trên. Bydd y groesfan yn gwybod bod trên yn dod pan fydd cryfder signal y tywysydd yn cryfhau.

 1. Defnyddiwch ddelwedd, animeiddiad a/neu destun i greu sgrin agoiadol sy'n ffordd o adnabod eich rhaglen.

  Gair o gyngor: Os mai dim ond delwedd rydych chi'n ei defnyddio, cofiwch gynnwys oedi (500ms) er mwyn iddi aros ar y sgrin yn ddigon hir i'w gweld.


  • Ceisiwch beidio â gwneud i'r sgrin agoriadol gymryd gormod o amser, fel arall bydd hyn yn mynd yn rhwystredig yn ystod profion wrth i ni symud ymlaen.


  Rhaglen 'ar ddechrau' sy'n cynnwys bloc 'dangos leds' a 'oedi (ms) 500'.

 2. Gwnewch i'r Micro:Bit anfon y rhif sero trwy radio o'r tu mewn i'r ddolen am byth.

  Gair o gyngor: Peidiwch ag anghofio gosod grŵp radio i'ch Micro:Bit ei ddefnyddio.


  • Cewch hyd i'r blociau sydd eu hangen arnoch yn y ddewislen Radio.

  • Mae angen i chi sefydlu grŵp radio yn y dilyniant agoriadol.


  Mae bloc 'radio gosod grŵp 33' wedi'i ychwanegu at y rhaglen 'ar ddechrau'. Nawr mae gennych ddolen 'am byth' sy'n cynnwys bloc 'radio anfon rhif 0'.

 3. Crëwch newidyn cryfder tywysydd a'i osod i'r cryfder signal sy'n cael ei dderbyn.

  Gair o gyngor:: Er mwyn mesur cryfder y signal, mae angen i'r rhaglen dderbyn y rhif a anfonwyd yn gyntaf.


  • Dewiswch enw addas ar gyfer eich newidyn newydd. Mae rhai rhaglenni'n defnyddio llawer o newidynnau, ac mae'n fuddiol gallu adnabod pwrpas pob un yn gyflym.

  • Cofiwch osod eich newidyn newydd i 0 pan fydd y rhaglen yn dechrau - Mae hyn yn arfer da ar gyfer pan fyddwch chi'n dechrau dysgu ieithoedd rhaglennu sy'n seiliedig ar destun.

  • Bydd angen i chi osod eich newidyn newydd i werth cryfder signal a dderbynnir y tu mewn i floc 'ar dderbyn drwy radio'.


  Mae bloc 'gosod newidyn i 0' wedi'i ychwanegu at y rhaglen 'ar ddechrau'. Bellach mae dolen newydd yn defnyddio 'ar dderbyn drwy radio receivedNumber' sy'n cynnwys bloc 'gosod newidyn i pecyn a dderbyniwyd cryfder signal'.

 4. Nawr mae angen dwy swyddogaeth arnom, un ar gyfer y rhaglen pan fydd trên yn dod, a'r llall ar gyfer pan na fydd trên yn dod . Rhowch enw addas i bob swyddogaeth a rhoi delwedd wahanol ym mhob un.

  Gair o gyngor: Ar gyfer profion yn unig mae'r delweddau ar hyn o bryd, felly bydd unrhyw un yn gwneud y tro.


  • Gellir dod o hyd i'r ddewislen Swyddogaethau yn yr adran Uwch.

  • Ni fydd y swyddogaethau hyn yn dangos wrth brofi, gan nad ydym wedi eu galw yn y rhaglen.


  Bellach mae swyddogaeth o'r enw trênYnDod sy'n cynnwys bloc 'dangos eicon' ar gyfer tic, ac un arall o'r enw dimTrên gyda bloc 'dangos eicon' ar gyfer croes

 5. Galwch eich swyddogaeth ar gyfer pan fydd trên yn dod pan fydd cryfder y signal yn hafal i neu'n fwy na -75. Fel arall, galwch y swyddogaeth dim trên yn dod.

  Gair o gyngor: Wrth wneud profion yn yr efelychydd, dylech drin y Micro:Bit uchaf fel rheolwr y groesfan a'r Micro:Bit isaf fel tywysydd y trên.


  • Bydd angen i chi greu datganiad OS ar gyfer hyn sy'n cymharu gwerth cryfder y tywysydd â -75.

  • Mae gan gryfder signal radio'r Micro:Bit yn yr efelychydd amrediad o -128 (signal gwannaf) i -42 (signal cryfaf).

  • Cofiwch fod nifer o symbolau mathemateg i ddewis ohonynt: = yn hafal i, < llai na, > yn fwy na, ≤ yn llai na neu'n hafal i, a ≥ yn fwy na neu'n hafal i.


  Mae'r os/arall-datganiad wedi'i ychwanegu i'r ddolen 'am byth'. Mae'r os-datganiad yn cynnal y gymhariaeth o 'cryfderBeacon ≥-75' ac yn dal bloc 'galw trênYnDod '. Mae'r arall-datganiad yn cynnwys bloc 'galw dimTrên'. 1. Nawr mae angen i ni greu ein goleuadau croesi. Ar gyfer hyn rydym ni angen Neopixel wedi'i gysylltu â phin 1 wedi ei wneud o 15 LED.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi ychwanegu'r estyniad Neopixel i'ch dewislen flociau.


  • Ewch yn ôl at Sesiwn Pedwar os ydych chi angen cofio sut i gael a defnyddio blociau estyniad Neopixel.

  • Bydd angen i chi newid y hyd diofyn o 24 i 15 LED.


  Mae bloc 'gosod stribed i NeoPixel at P1 with 15 leds as RGB (GRB format)' wedi'i ychwanegu i ddiwedd y rhaglen yn rhan 'ar ddechrau'.

 2. Sefydlwch ddau amrediad, gydag enwau addas - un ar gyfer y 5 LED uchaf ac un arall ar gyfer y 5 LED isaf.

  Gair o gyngor: Cofiwch fod cyfrif yn dechrau ar sero mewn cyfrifiadura.


  • Bydd yr amrediad cyntaf yn dechrau ar 0, tra bydd amrediad yr isaf yn dechrau ar 10.


  Nawr mae 2 floc 'gosod ystod' yn y rhaglen ar-ddechrau. Fe'u gelwir yn golauUchaf a golauGwaelod. Amrediad golauUchaf yw 'gosod i stribed range 0 with 5 leds' ac amrediad golauGwaelod yw 'gosod i stribed range 10 with 5 leds '.

 3. Tynnwch y ddelwedd yn eich swyddogaeth ar gyfer pan fydd trên yn dod ac yn ei lle gosodwch raglen fydd yn rhoi'r goleuadau ymlaen a'u diffodd (bob yn ail rhwng y top a'r gwaelod) dair gwaith. Gosodwch saib o 500ms ar ôl rhoi bob golau ymlaen.

  Gair o gyngor: Cofiwch fod gosod golau i ddu yn ei ddiffodd.


  • Bob tro mae golau yn cael ei roi ymlaen, mae angen i'r llall gael ei ddiffodd.

  • Gallwch ddefnyddio bloc 'ailadrodd 3 o weitiau' i fyrhau'r rhaglen.


  Mae'r rhaglen sydd nawr tu mewn i swyddogaeth trênYnDod wedi'i chynnwys mewn bloc 'ailadrodd 3 o weitiau'. Trefn y blociau yw: 'golauUchaf show color red ',' golauGwaelod show color black ', 'oedi (ms) 500',' golauUchaf show color black ', 'golauGwaelod show color red' a 'oedi (ms) 500 '.

 4. Tynnwch y ddelwedd yn eich swyddogaeth ar gyfer pan nad yw trên yn agosáu a gosodwch raglen i sicrhau bod y goleuadau i gyd wedi'u diffodd.


  • Yn y swyddogaeth ar gyfer pan nad oes trên yn dod, bydd angen i chi osod ein dau amrediad golau ar ddu.


  Mae'r swyddogaeth ar gyfer pan nad yw trên yn agosáu bellach yn cynnwys dau floc: 'golauUchaf show color black' a 'golauGwaelod show color black '.

 5. Gwnewch yn siŵr fod eich rhaglen yn chwarae nodyn C canol pan fydd y golau uchaf wedi ei roi ymlaen a nodyn E canol pan fydd y golau gwaelod wedi ei roi ymlaen. Dyma ein larwm i rybuddio gyrwyr a cherddwyr bod trên yn dod.

  Gair o gyngor: Wrth brofi, gwnewch yn siŵr bod cryfder signal y Micro:Bit uchaf (ein 'croesfan') yn isel iawn neu gallai'r larymau ar y ddau Micro:Bit uno a/neu fod yn anghydamserol.


  • Dim ond 1 curiad y dylai'r nodau fod.

  • Gallwch newid y nodyn yn y bloc 'play tone'.


  Mae yna floc 'play C ganol for 1 curiad until done' cyn y saib cyntaf nawr yn y swyddogaeth ar gyfer pan fo trên yn dod. Yna mae bloc cyfatebol gyda 'E Ganol' wedi ei ddewis sydd wedi ei osod uwchben yr ail saib. 1. Ar gyfer rhwystr diogelwch croesfan y rheilffordd byddwn yn defnyddio serfo i reoli ei symudiad. Mae angen i hwn fod wedi ei gysylltu â phin 2 a bod yn y safle agored (0°) ar ddechrau'r rhaglen.

  Gair o gyngor: Bydd hyn yn gofyn cael estyniad Servos.


  • Os ydych chi'n sownd, edrychwch yn ôl ar Sesiwn Pump.


  Mae yna nawr floc 'gosod ongl serfo P2 i 0 °' yn y rhaglen 'ar ddechrau'.

 2. Pan fydd trên yn agosáu, rydym am i'r goleuadau a'r larwm seinio dair gwaith ac yna i'r rhwystr diogelwch gau (symud i 90°).


  • Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi'r cyfarwyddyd newydd hwn o fewn y ddolen ailadrodd.

  • Cofiwch mai ar bin 2 mae'r serfo.


  Mae'r swyddogaeth ar gyfer pan fydd trên yn dod nawr yn cynnwys bloc 'gosod ongl servo P2 i 90°' ar ôl y ddolen ailadrodd.

 3. Pan fo'r rhwystr diogelwch ar gau, mae angen i'r larwm stopio ac i'r goleuadau barhau i fflachio.

  Gair o gyngor: Bydd arnoch chi angen ffordd i wirio ongl y serfo.


  • Bydd angen newidyn ongl serfo.

  • Bydd angen diweddaru'r newidyn newydd hwn bob tro mae'r rhwystr diogelwch yn agor neu'n cau.

  • Bydd angen diweddaru'r newidyn newydd hwn bob tro mae'r rhwystr diogelwch yn agor neu'n cau.

  • Pan fo'r rhwystr diogelwch ar gau, gwnewch i'r golau barhau i fflachio. Cyn belled â bod y rhwystr i lawr, bydd hyn yn dal i ailadrodd, felly does dim angen i chi ddefnyddio bloc ailadrodd yma.


  Mae yna nawr floc 'gosod onglSerfo to 0' yn rhaglen 'ar ddechrau'. Mae rhaglen flaenorol y swyddogaeth ar gyfer trên yn dod nawr wedi'i lapio mewn datganiad 'if onglSerfo = 0 yna' gyda bloc 'gosod onglSerfo to 90' ychwanegol ar y diwedd. Mae arall-datganiad hwn yn cynnwys yr un rhaglen fflachio golau ag a grëwyd yn rhan 3 o'r ymarferion arian, heb y ddolen ailadrodd.

 4. Ar ôl i'r trên fynd heibio ac i signal y tywysydd bylu i lai na 75 eto, rydym ni eisiau i'r rhwystr diogelwch agor (a mynd yn ôl i 0°).

  Gair o gyngor: Cofiwch ailosod eich newidyn ongl newydd hefyd ar yr un pryd.


  • Gallwch ddefnyddio'r newidyn ongl i roi gwybod a oes angen agor y giât. Mae hyn yn groes i'r gwiriad rydym ni wedi'i wneud yn barod i weld a oes angen ei chau.

  • Peidiwch ag anghofio bod ein serfo wedi ei gysylltu i bin 2.


  Mae yna nawr dos-datganiad y tu mewn i'r swyddogaeth ar gyfer pan nad oes trên yn dod. Mae'r os-datganiad hwn yn amodol ar os yw newidyn yr ongl yn hafal i 90. Y tu mewn i hyn mae dau floc: 'gosod ongl servo P2 i 0 °' a 'gosod (newid ongl) i 0 '.

 5. Ar hyn o bryd, mae'r serfo'n symud yn rhy gyflym. Gallai hyn achosi anaf i gerddwr neu niweidio cerbyd sy'n mynd heibio. Felly rydym ni angen i'r rhwystr diogelwch ostwng 5° bob 200ms. Pan fydd yn agor, mae'n fwy diogel mynd yn gyflymach - yn yr achos hwn 20° bob 300ms.

  Gair o gyngor: Rhowch y ddau olau coch ymlaen yn llawn yn ystod y symudiadau yma gan y bydd y fflachio'n diffodd yn ystod y symudiadau hyn.


  • Bydd ar ein swyddogaeth ar gyfer pan fydd ein trên yn dod angen arall os-datganiad ar gyfer pan fydd y rhwystr diogelwch wedi ei gau yn rhannol.

  • Bydd angen i chi ddefnyddio'r newidyn ongl yn yr amodau mathemateg.

  • Cofiwch y gallwch hefyd ddefnyddio'r bloc Boole 'a' a ddangoswyd eisoes os hoffech chi wirio yn erbyn dau werth.

  • Creu swyddogaethau newydd ar gyfer y symudiadau agor a chau efallai. Ydy, mae'n bosib galw swyddogaeth o fewn swyddogaeth arall.

  • Wrth agor y rhwystr diogelwch, byddwch yn ymwybodol na ellir rhannu 90 gyda 20. Meddyliwch sut y gallwch sicrhau bod y rhwystr yn agor yn llawn heb fynd yn rhy bell a thorri'r serfo.


  Mae yna nawr swyddogaeth newydd o'r enw cau sy'n dal y rhaglen ganlynol: 'golauUchaf show color red',' golauGwaelod show color red', 'newid onglSerfo by 5 ',' gosod ongl servo P2 i onglSerfo °', 'oedi(ms) 200'. Mae yna hefyd swyddogaeth newydd o'r enw agor sy'n dal os-datganiad ar gyfer pan fo ongl y serfo yn fwy na neu'n hafal i 20. Mae'r canlynol o fewn y datganiad hwn: 'golauUchaf show color red','golauGwaelod show color red', 'newid onglSerfo by 20 ',' gosod ongl servo P2 i onglSerfo°', 'oedi(ms) 300'. Mae'r arall-datganiad sy'n dilyn yn dal bloc 'gosod onglSerfo i 0' a 'gosod ongl servo P2 i onglSerfo°'. Mae rhai newidiadau o fewn y swyddogaeth ar gyfer pan fydd trên yn dod. Bellach mae gan y os-datganiad floc 'galw' ar gyfer y swyddogaeth gau yn hytrach na'r blociau symud serfo. Nawr mae arall os-datganiad yn dilyn hyn gyda'r amod bod ongl y serfo yn fwy na 0 ac yn llai na 90. O fewn hwn mae yna hefyd floc 'galw' ar gyfer y swyddogaeth cau. Mae'r newid terfynol yn digwydd yn y swyddogaeth ar gyfer pan nad oes trên yn dod, lle mae cyflwr y datganiad wedi'i newid i pan fydd ongl y serfo yn fwy na 0 ac mae'r blociau sydd wedi'u cynnwys yn cael eu disodli gan un bloc 'galw' ar gyfer y swyddogaeth agor.


Mae'r adran hon yn weithgaredd ychwanegol i chi roi cynnig arno - bydd yn gyfle i chi wneud ychydig o waith adolygu yn ogystal â chyflwyno rhai blociau a thermau newydd i chi.

Fel sy'n wir am bob un o'n hymarferion, mae'n well cwblhau'r tasgau yn eu trefn.

Dewiswch bennawd i ehangu.


 1. Ewch ati i greu rhaglen rholio dis sylfaenol ar eich Micro:Bit. Dylai hyn ddangos rhif ar hap rhwng 1 a 6 ar y sgrin pan gaiff ei ysgwyd.

  Gair o gyngor: Cofiwch eich sgrin cychwyn.


  • Os ydych chi'n cael problemau, ewch yn ôl i sesiynau dau a thri.

  • Nid oes angen dolen am byth ar gyfer hyn.


  Mae'r bloc 'ar ddechrau' yn dal bloc 'dangos testun Dis'. Nid oes dolen am byth. Yn hytrach, mae gennym fewnbwn 'ar ysgwyd' gyda bloc 'dangos testun dewis ar hap 1 i 6' y tu mewn.

 2. Yn hytrach na dangos rhif, mae'r sgrin yn dangos y delweddau canlynol gan ddibynnu ar y gwerth a gafodd ei rolio.

  Un

  Mae'r sgrin yn goleuo'r LED canol.

  Dau

  Mae'r sgrin yn goleuo dau LED ar ffurf letraws.

  Tri

  Mae'r sgrin yn goleuo tri LED ar ffurf letraws.

  Pedwar

  Mae'r sgrin yn goleuo pedwar LED ar ffurf sgwâr.

  Pump

  Mae'r sgrin yn goleuo pum LED ar ffurf groes.

  Chwech

  Mae'r sgrin yn goleuo chwe LED ar ffurf betryal.

  Gair o gyngor: Bydd angen i chi greu newidyn er mwyn dal gwerth y dis ar ôl ei rolio.


  • Bydd angen os/arall os datganiad gwahanol ar gyfer pob gwerth posibl. Yna gallwch ddefnyddio'r arall-datganiad i ddal unrhyw gamgymeriadau.


  Erbyn hyn, mae bloc 'gosod rholynDis i 0' yn y bloc 'ar ddechrau'. Yn y rhaglen 'ar ysgwyd', mae'r bloc 'dangos testun' wedi'i ddisodli â bloc 'gosod rholynDis i dewis ar hap 1 i 6'. O dan hyn, ceir os-datganiad a pum arall os datganiad gyda arall datganiad ynghlwm. Mae amod ar gyfer pob gwerth posibl ar ôl rholio'r dis gyda chyfarwyddyd y tu mewn i ddangos y ddelwedd gywir. Mae'r arall datganiad yn dal bloc 'dangos testun gwall'.Mae Magic 8 Ball yn debyg i ddis, ond yn hytrach na chreu rhifau, mae'n creu atebion pan gaiff ei ysgwyd.

 1. Yn hytrach na dangos rhifau yn eich rhaglen, ewch ati i wneud i Micro:Bit ddangos yr atebion oes, nac oes, efallai, ewch amdani, syniad da, syniad gwael, ddim yn gwybod, yn bendant, na yn bendant, a dim syniad.

  Gair o gyngor: Mae 10 opsiwn erbyn hyn.


  • Ar gyfer y chwe opsiwn cyntaf gallwch chi ddisodli'r delweddau presennol.

  • Yna bydd angen i chi ychwanegu pedwar 'arall os' datganiad arall.

  • Cofiwch newid y swyddogaeth sy'n creu rhif ar hap i gael 10 opsiwn yn hytrach na 6.


  Dim newidiadau i'r dilyniant 'ar ddechrau'. Yn y rhaglen 'ar ysgwyd', mae'r bloc 'dewis ar hap' wedi'i newid i'r ystod 1 i 10. Mae pedwar arall os datganiad ychwanegol wedi'u hychwanegu ar gyfer gwerthoedd 7, 8, 9 a 10. Mae pob amod yn sbarduno un o'r ymatebion y gofynnir amdanynt. Mae'r arall datganiad yn aros yn ddigyfnewid.Gallem fod wedi ymdrin â'r rhaglen hon mewn ffordd wahanol. Gallem fod wedi defnyddio rhywbeth o'r enw arae. Gellir dod o hyd i flociau arae yn y ddewislen Uwch.

Mae arae yn fath arbennig o newidyn. Yn hytrach na dal un darn o wybodaeth yn unig fel y newidynnau rydym wedi'u defnyddio, mae'n gallu dal rhestr o werthoedd/testunnau.

Yna gallwch alw gwerth o'r arae ar sail ei leoliad yn y rhestr. Fel sy'n wir am y rhan fwyaf o waith codio, mae rhifo eitemau yn y rhestr yn dechrau ar sero.

Enghraifft:

Gadewch i ni feddwl am ysgrifennu rhaglen sy'n dewis testun ar hap o restr sy'n cynnwys afal, oren, a banana pan fyddwn yn pwyso botwm A.

 1. Fel sy'n wir am unrhyw newidyn, mae angen i ni osod yr arae yn yr adran 'ar ddechrau':

  Bloc 'ar ddechrau' sy'n cynnwys bloc 'gosod (ffrwyth) i arae o afal oren banana'.

  Gallwn ychwanegu neu dynnu eitemau o'r arae trwy ddefnyddio'r botymau plws a minws ar y bloc.


 2. Er mwyn gwneud i'r sgrin ddangos eitem ar hap o'r arae, gallwn ddefnyddio'r bloc 'dangos testun' ynghyd â bloc arae 'cael gwerth ar hap o'.

  Erbyn hyn, mae yna raglen 'ar fotwm A wedi'i wasgu' sy'n cynnwys bloc 'dangos testun cael gwerth ar hap o ffrwyth'.

  Nawr mae gennym raglen gyflawn sy'n dewis eitem o'r rhestr ar hap a'i dangos ar y sgrin pan fyddwn yn pwyso botwm A.

Mae gan y rhaglen Magic-8 Ball un newidyn sydd â rhestr o testunnau gwahanol (yr atebion), felly gallem ddefnyddio arae a gwneud i'r rhaglen ddewis ar hap o restr yn hytrach na defnyddio os/arall os/arall datganiad mor fawr.

Pwysig: Ni ellir defnyddio araeau i ddisodli pob datganiad 'os' ac 'arall os'. Ar gyfer Makecode, gellir dim ond eu defnyddio ar gyfer rhestrau o testunnau neu rifau. Er enghraifft, ni allech ddefnyddio hyn ar gyfer y rhaglen ddis gyda delweddau gwahanol ar gyfer pob gwerth.


 1. Newidiwch eich rhaglen Magic-8 Ball i ddefnyddio arae ar gyfer yr holl atebion posibl a dewis ar hap ohono pan gaiff ei ysgwyd.

  Gair o gyngor: Gallech ddyblygu eich ffeil yn gyntaf er mwyn eu cymharu yn nes ymlaen.


  • Defnyddiwch y rhaglen rhestr ffrwythau enghreifftiol gan ddisodli'r ffrwythau ag atebion y Magic-8 Ball a ddarparwyd yn yr ymarferiad arian.

  • Cofiwch sicrhau eich bod yn defnyddio'r bloc rhestr testun, oherwydd bydd y fersiwn rhif yn creu gwall os ydych chi'n ychwanegu geiriau.

  • Cofiwch, gallwch ychwanegu mwy o eitemau at yr arae trwy ddefnyddio'r symbol plws ar y bloc sefydlu.

  • Ailenwch y rhestr gan ddewis rhywbeth sy'n fwy addas na ffrwythau.

  • Os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes, ewch ati i ail-gynllunio'r dilyniant cychwyn ar gyfer y Magic-8 Ball yn hytrach na'r dis.


  Mae gan y rhaglen 'ar ddechrau' floc 'dangos testun 8-Ball' ac yna bloc 'gosod atebion i arae o' sy'n cynnwys pob un o'r deg ateb posibl. Mae'r bloc 'ar ysgwyd' bellach yn cynnwys un bloc yn unig - 'dangos testun cael gwerth ar hap o atebion'.


A chithau nawr wedi darganfod swyddogaethau ar hap trwy ddefnyddio araeau, gallwch greu nifer o bethau hynod ddifyr eraill. Dyma rai syniadau.