Adnoddau ar gyfer Addysgwyr

English

Adnoddau ar gyfer Addysgwyr

Rydym yn datblygu adnoddau addysgol yn barhaus, ac mae llawer ohonynt wedi'u haddasu er mwyn i addysgwyr eu defnyddio. Mae'r ddewislen isod wedi'i chynllunio i'ch helpu i ddod o hyd i becynnau/canllawiau dysgu perthnasol yn rhwydd.

Bydd y teils TES yn mynd â chi i'r dudalen berthnasol ar https://tes.com lle gallwch lawrlwytho'r pecyn yn rhad ac am ddim - bydd angen i chi fewngofnodi gyda chyfrif Google, Facebook neu TES.

Mynegai Adnoddau Addysgol

Dewiswch adran i ddechrau: