Lego Mindstorms

English

Lego Mindstorms

Dyma weithdy sy'n rhaglennu robotiaid Lego i gyflawni tasgau yn annibynnol gan ddefnyddio rhaglennu bloc.

I gael sgwrs neu i archebu'r gweithdy hwn neu unrhyw un o'n gweithdai eraill, cysylltwch â Tally Roberts

Yr offer rydym yn ei ddarparu

Rydym yn darparu swyddog cyflwyno a chitiau Mindstorm, sef hyd at 20 NXT a 10 EV3.

Nifer o unedau NXT Lego Mindstorm wedi'u hadeiladu yn union yr un fathNifer o ffyrdd gwahanol o adeiladu unedau EV3 Lego Mindstorm

Gallwn hefyd ddarparu 20 gliniadur ar gyfer y gweithdy gyda meddalwedd rhaglennu swyddogol Lego wedi'i gosod arnynt ymlaen llaw.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Ardal ddesg sy'n ddigon mawr ar gyfer gofynion cyfrifiadurol o leiaf un cyfrifiadur i bob dau fyfyriwr a gofod llawr ar gyfer yr heriau robot.

Os ydych chi'n defnyddio eich cyfrifiaduron eich hun, rydym yn argymell gosod meddalwedd Lego ymlaen llaw. Os nad yw hyn yn bosibl, gallwn ddod â chof binnau (pen-drives), neu ddefnyddio meddalwedd amgen trydydd parti (Microsoft) mewn porwr.

Hyd y gweithdy

Mae angen o leiaf 60 munud ar gyfer y gweithdy hwn.

Grwpiau oedran

Rydym yn argymell y gweithdai hyn ar gyfer blynyddoedd 5 i 13 (sef 10-18 oed).

Rydym yn defnyddio unedau NXT gyda dechreuwyr gan eu bod yn ffrâm wedi'u hadeiladu ymlaen llaw yn barod i raglennu a mynd.

Ar gyfer dysgwyr hŷn ac/neu fwy profiadol, rydym yn defnyddio ein hunedau EV3. Mae'r rhain wedi'u gosod ymlaen llaw mewn gwahanol fathau o robotiaid, fel y gwelir ar ein tudalennau Heriau EV3 o Bell.

Yn y gorffennol rydym wedi darparu ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 trwy ddileu'r elfen raglennu a chanolbwyntio ar beirianneg/adeiladu 'unedau sumo' rheoli o bell.

Cysylltiad â gweithdai eraill

Er y gellir cynnal y rhain fel gweithdai unigol ar eu pennau eu hunain, rydym yn argymell cyflwyno disgyblion iau i roboteg trwy ein sesiwn 'Beth yw Robot?'.

Ar gyfer myfyrwyr hŷn, rydym yn argymell cysylltu hwn mewn cyfres gyda'n dadl dan arweiniad Deallusrwydd Artiffisial.

Gofynion cynnal yn rhithwir

Rydym wedi sicrhau bod dewis arall yn lle'r gweithdai hyn ar gael ar-lein, gweler Heriau EV3 o Bell.

Gallwn gynnig cefnogaeth i grŵp sy'n gweithio trwy'r gweithgareddau hyn ac, os yw'n bosibl, roi prawf ar y rhaglenni ar yr unedau y gellir i'w gweld trwy we-gamera.

Amrywiadau ar y gweithdy hwn

Os oes gennych amser, gallwn ymestyn y gweithdy hwn i her diwrnod llawn sy'n cynnwys adeiladu, dysgu rhaglennu a heriau amrywiol.

Rydym wedi cynnal digwyddiadau Olympaidd Lego fel rhan o Wythnos Roboteg Aber - sef diwrnod o heriau amrywiol y mae'n rhaid iddynt adeiladu a rhaglennu.

Bydd ein Clwb Roboteg Aber ar ei newydd wedd hefyd yn datblygu deunydd newydd i fyfyrwyr fel rhan o'n cwricwlwm blynyddol.

Rydym hefyd yn cynnig heriau a chefnogaeth rhaglennu sydd â mwy o ffocws iddynt i unrhyw dimau sydd am gymryd rhan yn y First Lego League.