Ffeil-O-Ffaith: Wranws

English
Ffeil-O-Ffaith y Planedau
Mercher Gwener Daear Mawrth Iau Sadwrn Wranws Neifion

Wranws

Dyma'r seithfed blaned oddi wrth yr Haul.

Ni ellir gweld Wranws â llygad noeth. O ganlyniad, hon oedd y blaned gyntaf i'w darganfod trwy ddefnyddio ysbienddrych yn 1781

Cylchdröir o amgylch Wranws mewn cyfeiriad gwahanol i holl blanedau eraill cysawd yr Haul, ac eithrio Sadwrn. Mae'n cymryd 17 awr a 14 munud i gwblhau un cylchdro. Mae'n cymryd 84 Blwyddyn Daear iddi gylchdroi o amgylch yr Haul.

Mae atmosffer Wranws wedi'i ffurfio o grisialau rhew dŵr, amonia a methan.

Mae'n cael ei galw'n gawr nwy oherwydd bod ganddi haen uwch o hydrogen a heliwm, ond mae gan Wranws hefyd fantell rewllyd o amgylch craidd creigiog. O ganlyniad, cyfeirir ati'n aml fel cawr rhew.

Gall tymheredd atmosffer Wranws syrthio'n is nag ar unrhyw blaned arall, yr holl ffordd i lawr i -224℃.

Mae cylchau Wranws yn llai amlwg na chylchau Sadwrn ac wedi eu ffurfio o ddarnau llai o ddefnydd. Ni chawsant eu darganfod tan 1977.

Mae gan Wranws 27 o leuadau y gwyddom amdanynt; gelwir pob un ohonynt ar ôl cymeriadau William Shakespeare ac Alexander Pope. Titania yw'r fwyaf ac mae tua hanner maint lleuad y Ddaear.

Wranws o'r Telesgop Hubble

Teithiau

Un llong ofod yn unig sydd wedi ymweld ag Wranws.

Teithiodd y chwiliedydd Voyager 2 heibio iddi yn 1986 wrth iddo lywio drwy gysawd allanol yr haul.

Cymerodd Voyager 2 tua wyth mlynedd a phum mis i gyrraedd Wranws, ond aeth ei daith ag ef heibio Iau a Sadwrn yn gyntaf.

Ar hyn o bryd, ceir pum gwahanol gynnig ar gyfer teithio i Wranws yn y dyfodol, ond nid oes yr un ohonynt wedi pennu dyddiad lansio hyd yn hyn.

Cwestiynau

Defnyddiwch y wybodaeth uchod i ateb y cwestiynau hyn:

  1. Pa ddau beth sy'n gyffredin i Sadwrn ac Wranws?
  2. Pam mae Wranws yn ymddangos yn las ac yn wyn yn y llun uchod?
  3. Sawl diwrnod Wranws sydd mewn blwyddyn Wranws?
  4. Pam na chafwyd mwy o deithiau i Wranws?

Atebion

Dyma ddolen fydd yn eich cysylltu â'r daflen atebion ar gyfer yr ymarfer hwn. Peidiwch â'i defnyddio tan ar ôl i chi roi cynnig ar yr holl weithgareddau


Yn ôl i Dudalen Gartref Ffiseg