Wythnos Roboteg Aber 2023

English

Wythnos Roboteg Aber 2023

Mae Grŵp Roboteg Ddeallus Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ei Wythnos Roboteg Aber flynyddol rhwng y 17fed a'r 23ain o Fehefin 2023 yn rhan o Ŵyl Roboteg y Deyrnas Unedig.

LabTraeth: Ddydd Sadwrn, y 17fed o Fehefin 10yb - 4yp

Llun o bawb a oedd yn gysylltiedig â Labordy'r Traeth 2019 y tu allan i'r Bandstand yn Aberystwyth. Baner yn rhoi cyhoeddusrwydd i Labordy'r Traeth ar y 17fed o Fehefin 2023 yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Rydyn ni'n dychwelyd i'n lleoliad glan môr yn Bandstand Aberystwyth.

Yn rhan o'r digwyddiad hwn, mae robotiaid yn cael eu dangos o wahanol feysydd. Yn eu plith mae ymchwil, allgymorth, hobïau myfyrwyr a staff, ac addysgwyr.

Bydd gennym bobl wadd o gwmnïau a grwpiau lleol a fydd hefyd yn arddangos.


Arddangoswyr blaenorol:

Dr Patricia Shaw gyda Miro, anifail anwes robotig
Dr Fred Labrosse gyda cherbyd annibynnol sy'n mynd ar bob math o dir.
R2D2 â'i bartner Steampunk. Crëwyd gan Stephen Fearn
Dr Hannah Dee a'i llong danfor robotig
Tally Roberts gydag amrywiaeth o robotiaid addysgol
Un arall o gerbydau annibynnol Dr Fred Labrosse sy'n mynd ar bob math o dir
Sivert Hellvik Havsø gyda Cranc, robot arolygu'r arfordir
Dr Helen Miles gyda'r Crwydrwr Barnes

Tynnwyd y lluniau i gyd gan Suzanne Fearn, a hi sydd wedi darparu'r lluniau hefyd (2021)

Gweithgareddau Wythnos Roboteg

Gemau Olympaidd Robotiaid

Digwyddiad a drefnwyd gydag Adran Addysg Cyngor Sir Ceredigion.

Bydd disgyblion o ysgolion ar draws Ceredigion yn ymuno â ni ar y campws i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Lego Robot.

Bydd tlws i'r enillydd cyffredinol.

Canlyniadau

Safle Ysgol Robot Lego Sgôr
1 Aberaeron ABER08 320
2 Llanfarian ABER08 270
3 Llanfihangel y Creuddyn ABER06 250
4 Plascrug (AM) ABER08 240
5 Plascrug (AM) ABER07 235
5 Aberaeron ABER04 235
7 Padarn Sant ABER01 230
8 Craig Yr Wylfa ABER01 220
8 Dihewyd ABER09 220
10 Llannon ABER03 215
10 Aberaeron ABER05 215
12 Felinfach ABER10 210
12 Padarn Sant ABER02 210
14 Dihewyd ABER07 205
14 Talgarreg ABER02 205
16 Aberaeron ABER01 200
17 Ciliau ABER03 195
18 Llanilar ABER07 190
19 Padarn Sant ABER05 185
19 Llanilar ABER08 185
21 Plascrug (AM) ABER09 175
22 Llangwyrfon ABER06 170
22 Llanfihangel y Creuddyn ABER05 170
24 Comins Coch ABER04 165
24 Plascrug (PM) ABER10 165
26 Llannon ABER07 160
26 Comins Coch ABER01 160
26 Llangwyrfon ABER05 160
26 Aberaeron ABER02 160
26 Aberaeron ABER06 160
26 Aberaeron ABER09 160
32 Craig Yr Wylfa ABER02 150
32 Padarn Sant ABER04 150
32 Plascrug (PM) ABER08 150
32 Aberaeron ABER10 150
36 Ciliau ABER05 145
36 Talgarreg ABER01 145
36 Talgarreg ABER04 145
39 Llangwyrfon ABER03 140
40 Llanfarian ABER10 130
40 Padarn Sant ABER03 130
40 Plascrug (PM) ABER07 130
43 Llanon ABER04 120
43 Ciliau ABER01 120
43 Felinfach ABER08 120
43 Comins Coch ABER02 120
47 Llannon ABER06 115
48 Plascrug (PM) ABER09 110
49 Padarn Sant ABER06 95
50 Llannon ABER05 90
50 Ciliau ABER02 90
50 Ciliau ABER06 90
50 Llanfihangel y Creuddyn ABER03 90
50 Llanilar ABER09 90
50 Aberaeron ABER07 90
56 Aberaeron ABER03 70
57 Plascrug (AM) ABER10 60
58 Ciliau ABER04 55
59 Llanilar ABER10 50

Dydd Mercher 21ain Mehefin 4yp - 6yp Robot Lab Live

Arddangosfa Roboteg Rithwir, yn cael ei ffrydio'n fyw ar sianel YouTube Rhwydwaith UK-RAS. Cyfle i weld y tu mewn i wyth o labordai roboteg gorau'r DU, ac eleni mae'n cynnwys Roboteg Faes Aberystwyth.

Gwyliwch y rhaghysbysebion nawr:

Labordy Aberystwyth:

Trosolwg o bob un o'r 8 labordy:

Methu Aros?

Dyma rai gweithgareddau a gweithdai i'ch rhoi ar ben ffordd

Mae llawer rhagor o weithdai ar gael ar Hwb Allgymorth yr Cyfrifiadureg.