Wythnos Roboteg Aber 2023

English

Wythnos Roboteg Aber 2023

Mae Grŵp Roboteg Ddeallus Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ei Wythnos Roboteg Aber flynyddol rhwng y 17fed a'r 23ain o Fehefin 2023 yn rhan o Ŵyl Roboteg y Deyrnas Unedig.

LabTraeth: Ddydd Sadwrn, y 17fed o Fehefin

Llun o bawb a oedd yn gysylltiedig â Labordy'r Traeth 2019 y tu allan i'r Bandstand yn Aberystwyth. Baner yn rhoi cyhoeddusrwydd i Labordy'r Traeth ar y 17fed o Fehefin 2023 yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Rydyn ni'n dychwelyd i'n lleoliad glan môr yn Bandstand Aberystwyth.

Yn rhan o'r digwyddiad hwn, mae robotiaid yn cael eu dangos o wahanol feysydd. Yn eu plith mae ymchwil, allgymorth, hobïau myfyrwyr a staff, ac addysgwyr.

Bydd gennym bobl wadd o gwmnïau a grwpiau lleol a fydd hefyd yn arddangos.


Arddangoswyr blaenorol:

Dr Patricia Shaw gyda Miro, anifail anwes robotig
Dr Fred Labrosse gyda cherbyd annibynnol sy'n mynd ar bob math o dir.
R2D2 â'i bartner Steampunk. Crëwyd gan Stephen Fearn
Dr Hannah Dee a'i llong danfor robotig
Tally Roberts gydag amrywiaeth o robotiaid addysgol
Un arall o gerbydau annibynnol Dr Fred Labrosse sy'n mynd ar bob math o dir
Sivert Hellvik Havsø gyda Cranc, robot arolygu'r arfordir
Dr Helen Miles gyda'r Crwydrwr Barnes

Tynnwyd y lluniau i gyd gan Suzanne Fearn, a hi sydd wedi darparu'r lluniau hefyd (2021)

Gweithgareddau Wythnos Roboteg

Dydd Mercher 21ain Mehefin 4yp - 6yp Robot Lab Live

Arddangosfa Roboteg Rithwir, yn cael ei ffrydio'n fyw ar sianel YouTube Rhwydwaith UK-RAS. Cyfle i weld y tu mewn i wyth o labordai roboteg gorau'r DU, ac eleni mae'n cynnwys Roboteg Faes Aberystwyth.

Gwyliwch y rhaghysbysebion nawr:

Labordy Aberystwyth:

Trosolwg o bob un o'r 8 labordy:

Methu Aros?

Dyma rai gweithgareddau a gweithdai i'ch rhoi ar ben ffordd

Mae llawer rhagor o weithdai ar gael ar Hwb Allgymorth yr Cyfrifiadureg.