Hwb Allgymorth Cyfrifiadureg

English

Adran Cyfrifiadureg

Adnoddau AddysguRecriwtio

Gwybodaeth GwefanCysylltwch â ni


iCub robot from the Intelligent Robotics group at Aberystwyth University

Allgymorth Adrannol

Mae'r Adran Gyfrifiadureg yn gydweithredu gyda lluosog o gymunedau y tu allan o faterion academaidd fel rhan o ymdrech parhaol.

Mae enghreifftiau diweddar yn gynnwys cydweithredu a sefydliadau academaidd eraill a phersonél, ysgolion lleol, cyrff datblygu meddalwedd ac er mwyn amlrhyw achosion eraill.

Mae aelodau o'r adran yn cydymweithio'n aml gydag ysgolion lleol a cholegau er mwyn eu difyrru a'u addysgu gydag ymweliadau wedi'u seilio ar amrywiaeth o destunau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Gweithgareddau Allgymorth

Adnodd Dosbarth Uchaf

Gêm Gof

0 0