Hwb Allgymorth Cyfrifiadureg

English


Adran Cyfrifiadureg

Gweithgareddau Allgymorth

Adnoddau Addysgwyr


Adnoddau Ar-lein i Ddysgwyr

RecriwtioCysylltwch â ni


iCub robot from the Intelligent Robotics group at Aberystwyth University

Allgymorth Adrannol


Gweithdai am Ddim

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithdai a gweithgareddau i blant o bob oed.Adnoddau ar gyfer Addysgwyr

Rydym yn datblygu adnoddau addysgol yn barhaus, ac mae llawer ohonynt wedi'u haddasu er mwyn i addysgwyr eu defnyddio.


Gweithgareddau Ar-Lein

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol gweithgareddau ar-lein i blant o bob oed.


Gêm Gof

0 0