Allgymorth Busnes

English

Allgymorth yn Ysgol Fusnes Aberystwyth

Adnoddau AddysgwyrRecriwtioGwybodaeth GwefanCysylltwch â ni


An Aberystwyth Business School Lecture

Allgymorth Adrannol

Gweithdai a'r cyflwyniadau rhagflas canlynol i ysgolion a cholegau.

Gellir trefnu ymweliadau gan ein staff academaidd, ynghyd â'n tîm Cyswllt Ysgolion, ar amseroedd a dyddiadau sy'n gyfleus i'ch ysgol.

Cynlluniwyd y gweithdai a'r cyflwyniadau rhagflas gyda maes llafur yr ysgol mewn golwg. Gellir eu haddasu i fodloni anghenion cyrsiau unigol.

Cysylltwch â Tally Roberts i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad â'ch ysgol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Gweithgareddau Allgymorth.

Adnodd Dosbarth Uchaf

Gweithgareddau Ar-lein