Allgymorth Busnes

English


Allgymorth yn Ysgol Fusnes Aberystwyth

Adnoddau
RecriwtioGwybodaeth GwefanCysylltwch â niAn Aberystwyth Business School Lecture

Allgymorth Adrannol

Gweithdai a'r cyflwyniadau rhagflas canlynol i ysgolion a cholegau.

Gellir trefnu ymweliadau gan ein staff academaidd, ynghyd â'n tîm Cyswllt Ysgolion, ar amseroedd a dyddiadau sy'n gyfleus i'ch ysgol.

Cynlluniwyd y gweithdai a'r cyflwyniadau rhagflas gyda maes llafur yr ysgol mewn golwg. Gellir eu haddasu i fodloni anghenion cyrsiau unigol.

Cysylltwch â Dr Sophie Bennett (e-bost: sob@aber.ac.uk) i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad â'ch ysgol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Allgymorth Ysgol Fusnes Aberystwyth

Adnodd Dosbarth Uchaf