Allgymorth Mathemateg

English

Adran Mathemateg

Adnoddau AddysguRecriwtio
Gwybodaeth GwefanContact Us


Allgymorth Arannol

Mae staff a myfyrwyr o'r Adran Fathemateg yn cydweithio er mwyn ymgysylltu â chymunedau y tu allan i'r Brifysgol.

Mae aelodau o'r adran yn ymweld ag ysgolion lleol yn gyson, gan geisio adlonni ac addysgu mewn amrywiaeth o bynciau mathemategol.

Rydym yn cynnig cyflwyniadau er mwyn hybu diddordeb disgyblion ac athrawon; gellir eu teilwra i grwpiau oedran gwahanol, a'u gwneud yn addas ar gyfer y maes llafur priodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Gweithgareddau Allgymorth

Adnodd Dosbarth Uchaf

Gweithgareddau Ar-Lein