Allgymorth Astudiaethau Gwybodaeth

English

Adran Astudiaethau Gwybodaeth

Adnoddau AddysguRecriwtio
Gwybodaeth GwefanCysylltwch â ni


a student in Aberystwyth University Library reading a book that is 'magically' lit

Allgymorth Adrannol

Ar yr adeg hon, dim ond i uwchraddedigion mae'r Adran Astudiaethau Gwybodaeth yn cynnig cyrsiau preswyl.

Gellir trefnu ymweliadau gan ein staff academaidd, ynghyd â'n tîm Cyswllt Ysgolion, ar amseroedd a dyddiadau sy'n gyfleus i'ch ysgol.

Cysylltwch â Tally Roberts i drafod eich gofynion neu i drefnu ymweliad â'ch ysgol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Gweithgareddau Allgymorth.

Adnodd Dosbarth Uchaf

Gweithgareddau Ar-lein