Labordy Micro:Bit

English

Labordy Micro:Bit

Mae'r Micro:Bit yn gyfrifiadur addysgol maint poced sydd wedi'i gynhyrchu gan y BBC er mwyn helpu i ddatblygu sgiliau codio a STEM o oedran ifanc.

Nod y gweithdy hwn yw dangos sut y gellir ei ddefnyddio mewn arbrofion ffiseg.

I gael sgwrs neu i archebu'r gweithdy hwn neu unrhyw un o'n gweithdai eraill, cysylltwch â Tally Roberts

Yr offer rydym yn ei ddarparu

Cadwch mewn cof y gallai cyfyngiadau Covid-19 neu waith addasu ar yr offer effeithio a ydynt ar gael ai peidio.

Mae gennym gasgliad o 30 Micro:Bit (fersiwn 2), ynghyd â chyflenwadau pŵer a cheblau lawrlwytho sydd ar gael ar gyfer gweithdai a gweithgareddau.

Mae gan un o’n hunedau Micro:Bit (fersiwn 2) gebl a phecyn batri.

Os oes angen cyfrifiaduron, mae gennym 20 gliniadur ar gael sydd â'r rhaglenni angenrheidiol wedi'u gosod arnynt yn barod (nid oes angen rhyngrwyd).

Mae'r gweithdy hwn yn cynnwys Cyflwyniad PowerPoint a thaflenni wedi'u lamineiddio.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Sgrin/taflunydd i ni ddangos ein cyflwyniad arno.

Os ydych chi'n defnyddio eich cyfrifiaduron eich hun, yna mae angen cysylltiad â'r rhyngrwyd (oni bai bod meddalwedd eisoes wedi'i gosod i'w defnyddio all-lein).

Bydd angen trafodaeth ymlaen llaw i benderfynu pa arbrofion a gaiff eu cynnal fel rhan o'r gweithdy hwn. Bydd pennu hynny hefyd yn rhoi modd i ni weld pa anghenion offer a darpariaeth arall sydd eu hangen.

Hyd y gweithdy

Mae hwn yn sesiwn 60 munud.

Gellir ychwanegu sesiynau ymestyn sy'n fyrrach ar gyfer pynciau arbrawf ychwanegol.

Grwpiau oedran

Mae gennym ystod o arbrofion sy'n addas ar gyfer blynyddoedd 5-11 (9-16 oed) yn defnyddio Micro:Bit y BBC a rhaglennu bloc.

Gellir addasu'r rhain hefyd ar gyfer arbrofion TGAU ar gais.

Cysylltiad â gweithdai eraill.

Gall hwn fod yn sesiwn ar ei ben ei hun, yn rhan o gyfres fechan o arbrofion, neu'n rhan o gyfres STEM fwy o faint.

Mae gennym weithdy Cyflwyniad i Micro:Bit ar gyfer dysgwyr sydd heb unrhyw brofiad, neu ychydig iawn o brofiad, o ddefnyddio rhaglennu yn seiliedig ar flociau.

Mae'r iaith raglennu a ddefnyddir hefyd yn debyg iawn i'r iaith a ddefnyddir yn ein cynigion Scratch a Turtle Blocks.

Os ydych chi am wneud gweithgareddau eraill wedyn sy'n seiliedig ar arbrofion, rydym hefyd yn cynnig gweithdy Gwyddoniaeth Lliwiau.

Rydym yn gobeithio datblygu gweithdai eraill yn y dyfodol sy'n ymgorffori arbrofion yn y cartref ac yn y labordy.

Gofynion cynnal yn rhithwir

Rydym yn hapus i gynnig cymorth o bell ar gyfer y gweithdy hwn, er bod hynny'n dibynnu arnoch chi'n gallu cyflenwi'r offer angenrheidiol a restrir isod.

Amrywiadau ar y gweithdy hwn

Mae fersiwn fwyaf newydd Micro:Bit y BBC yn meddu ar nifer fawr o synwyryddion sydd wedi'u hadeiladu i mewn iddo a gall y rhain fwydo data yn uniongyrchol i gyfrifiadur lle gellir ei arddangos mewn amser real.

Bydd pob sesiwn yn dechrau drwy ddangos sut y gellir rhaglennu Micro:Bit a'i ddefnyddio i gofnodi data gwyddonol. Yna rydym yn cynnig mireinio'r arbrawf i ba bynnag bwnc gwyddoniaeth o'ch dewis.

Mae arbrofion enghreifftiol yn cynnwys gatiau cyflymder, cofnodi cyflymiad (perffaith ar gyfer rhoi parasiwt ar brawf), mesurydd a rheolydd tymheredd, monitro sain, mesur dargludedd gwahanol ddefnyddiau a phrofi grym.