Turtle Blocks

English

Turtle Blocks

Dyma weithdy ar ddefnyddio rhaglennu bloc i dynnu llun siapiau a phatrymau penodol. Mae hyn yn dysgu am raglennu a geometreg.

Mae'r gweithdy hwn yn defnyddio rhaglen o'r enw Turtle Blocks sy'n rhad ac am ddim ac ar gael mewn porwr, wedi'i hysbrydoli gan logos.

I gael sgwrs neu i archebu'r gweithdy hwn neu unrhyw un o'n gweithdai eraill, cysylltwch â Tally Roberts

Yr offer rydym yn ei ddarparu

Ynghyd â swyddog cyflwyno a chyflwyniad PowerPoint, rydym hefyd yn darparu cardiau heriau wedi'u lamineiddio i'r dosbarth.

Mae gennym hefyd gasgliad dosbarth o 20 gliniadur ar gael os oes angen.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Mae angen mynediad arnom at sgrin gyflwyno fawr neu daflunydd ar gyfer ein cyflwyniadau.

Os ydych chi'n defnyddio eich cyfrifiaduron eich hun, bydd angen cyswllt gwe i ddefnyddio meddalwedd Turtle Blocks yn y porwr, neu gyswllt USB i redeg fersiwn all-lein y gallwn ni ei ddarparu.

Hyd y gweithdy

Rydym yn argymell o leiaf 60 munud ar gyfer y gweithdy hwn.

Grwpiau oedran

Mae'r gweithdy hwn wedi'i dargedu at flynyddoedd 5 i 9 (sef 9-13 oed).

Mae gwahaniaethu yn digwydd ar ffurf haenau ym mhob her. Po uchaf yw'r haen, yr anoddaf ydyw.

Cysylltiad â gweithdai eraill.

Nid yw'n angenrheidiol bod gan gyfranogwyr brofiad blaenorol mewn rhaglennu bloc, fodd bynnag, byddem yn argymell sesiwn ragarweiniol o flaen llaw ar Scratch neu Micro:Bits.

Rydym ni wedi cynnig y gweithgaredd hwn fel rhan o sesiwn fwy o faint wedi'i chyfuno â'n sgwrs "Beth yw Robot" a'n gweithgaredd "Robot Dynolffurf".

Mae ein gweithdy Mathemateg Chwilfrydig ar gael hefyd y gellid ei ddefnyddio i ategu elfen geometreg y gweithgaredd hwn.

Gofynion cynnal yn rhithwir

Gallwn gynnal y gweithdy hwn o bell drwy Teams neu Zoom wedi'u gosod ar sgrin fawr neu daflunydd sydd â gwe-gamera a meicroffon.

Gellir sicrhau bod copïau digidol o'r taflenni ar gael i chi eu hargraffu cyn y sesiwn, neu gallwn eu lanlwytho i dudalen we lle gall y myfyrwyr eu gweld yno.

Y lleoliad gorau ar gyfer hyn fyddai ystafell gyfrifiaduron sydd ag o leiaf un peiriant rhwng dau ddysgwr.

Rydym hefyd yn cynnig pecyn adnoddau ystafell ddosbarth Turtle Blocks yn rhad ac am ddim y gellir ei lawrlwytho o'n siop TES.

Amrywiadau ar y gweithdy hwn

Rydym bob amser yn hapus i fireinio ein gweithdai i anghenion neu achlysuron penodol. Er enghraifft, gwnaethom ryddhau gweithdy ar-lein yn defnyddio Turtle Blocks i dynnu llun blodau ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen a Sant Ffolant.