Taith Ymchwil Blanedol

English

Taith Ymchwil Blanedol

Cyflwyniad ar blanedau sydd o fewn a thu hwnt i gysawd yr haul.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym ni wedi cael y fraint o fod yn rhan o deithiau ymchwil planedol cyfredol a theithiau yn y gorffennol.

Nod y sesiwn hon yw rhannu gwybodaeth am y planedau eraill yng nghysawd yr haul a'r ffordd y gallwn ni erbyn hyn ddod o hyd i blanedau sydd yn bellach i ffwrdd.

I gael sgwrs neu i archebu'r gweithdy hwn neu unrhyw un o'n gweithdai eraill, cysylltwch â Tally Roberts

Yr offer rydym yn ei ddarparu

Ar gyfer y gweithdy hwn, darparwn swyddog cyflwyno a chyflwyniad PowerPoint.

Beth sydd angen i chi ei ddarparu

Sgrin gyflwyno neu daflunydd y gallwn ei ddefnyddio i ddangos y cyflwyniad.

Hyd y gweithdy

Mae'r sesiynau hyn yn para 30-60 munud.

Grwpiau oedran

I fyfyrwyr cynradd a CA3 (11-13 oed) rydym yn darparu taith o amgylch cysawd yr haul.

Bydd y gweithdai i'r rhai sydd ar lefel TGAU a Lefel A yn fwy manwl ac yn mynd â hwy i blanedau tu hwnt i gysawd yr haul.

Cysylltiad â gweithdai eraill

Yn yr un modd â'n cynigion eraill, mae modd cyflwyno'r sesiwn hon ar ei phen ei hun neu fel rhan o gyfres.

Rydym yn cynnig gweithdy ar Darganfod Planedau Allheulol, sy'n estyniad ardderchog i ddysgwyr hŷn.

Mae cyflwyniad ar daith ymchwil ExoMars hefyd ar gael sydd wedyn yn plethu i'r gweithdy ar Wyddoniaeth Lliw.

Ar hyn o bryd, rydym ni'n gweithio ar ddatblygu profiadau seryddiaeth newydd sy'n defnyddio ein planetariwmau.

Gofynion cynnal yn rhithwir

Fel gyda mwyafrif ein gweithdai, rydym yn hapus i gynnig cymorth o bell drwy feddalwedd fideo-gynadledda Zoom neu Teams.

Opsiwn arall yw ein Ffeil-O-Ffaith y Planedau gyda chwestiynau sydd ar gael ar ein Hwb Allgymorth neu sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim drwy ein siop TES.

Amrywiadau ar y gweithdy hwn

Rydym ni wedi cynnal fersiwn fer o'r sgwrs hon yn y gorffennol yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan tu mewn i Blanetariwm StarLab.

Yn y gorffennol, rydym ni hefyd wedi symud allan i'r awyr agored i gynnal gweithgaredd a'r dysgwyr yn dal modelau graddfa sy'n cynrychioli'r haul a'r planedau. Mae hon yn ffordd ddifyr i geisio deall y pellterau a'r meintiau enfawr.