Hwb Allgymorth

English

Hwb Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol

Gweithgareddau Allgymorth

Adnoddau Allgymorth
Adnoddau Addysgwyr


Dolenni Prifysgol Aberystwyth


RecriwtioGwybodaeth Gwefan


Cysylltwch â ni


Allgymorth

Fy enw i yw Tally Roberts a fi yw Swyddog Allgymorth Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Roeddwn am fanteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun ac egluro ychydig am ein gweithgareddau allgymorth.

Mae ein hystod lawn o weithdai wyneb yn wyneb a rhithiol am ddim i ysgolion, grwpiau neu ddigwyddiadau yn parhau i ehangu. Gellir gweld y ddewislen gyfredol yma:

Dewislen Gweithgareddau Allgymorth.

Rydym yn deall pa mor anodd a llawn straen y bu pandemig Covid-19 i athrawon, rhieni a myfyrwyr fel ei gilydd. Felly, fe wnaethom drefnu bod gweithdai ac adnoddau ar gael yn uniongyrchol i ddysgwyr yma.

Gan fod y rhain wedi'u hanelu at ddysgu mwy annibynnol, yn hytrach nag amgylcheddau ystafell ddosbarth (rhithiol neu go iawn), penderfynwyd addasu rhai o'r deunyddiau hyn yn becynnau adnoddau i athrawon ac rydym wedi sicrhau eu bod ar gael am ddim i athrawon drwy TES (The Times Educational Supplement). Gallwch ddod o hyd i'r adnoddau hyn yn ein siop TES.

Rydym yn datblygu deunydd a gweithdai newydd yn gyson. Os oes gennych awgrym, ymholiad, neu os ydych yn chwilio am gymorth ar bwnc/maes penodol, yna mae croeso i chi gysylltu â mi (nar25@aber.ac.uk).

Digwyddiadau