Hwb Allgymorth

English

Calendr Adfent Ar-lein

Hwb Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol

Gweithgareddau Allgymorth

Adnoddau AllgymorthAdnoddau Addysgwyr


Dolenni Prifysgol Aberystwyth


Gwybodaeth Gwefan


Cysylltwch â ni


Allgymorth

Fy enw i yw Tally Roberts a fi yw Swyddog Allgymorth Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Roeddwn am fanteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun ac egluro ychydig am ein gweithgareddau allgymorth.

Mae ein hystod lawn o weithdai wyneb yn wyneb a rhithiol am ddim i ysgolion, grwpiau neu ddigwyddiadau yn parhau i ehangu. Gellir gweld y ddewislen gyfredol yma:

Dewislen Gweithgareddau Allgymorth.

Rydym yn deall pa mor anodd a llawn straen y bu pandemig Covid-19 i athrawon, rhieni a myfyrwyr fel ei gilydd. Felly, fe wnaethom drefnu bod gweithdai ac adnoddau ar gael yn uniongyrchol i ddysgwyr yma.

Gan fod y rhain wedi'u hanelu at ddysgu mwy annibynnol, yn hytrach nag amgylcheddau ystafell ddosbarth (rhithiol neu go iawn), penderfynwyd addasu rhai o'r deunyddiau hyn yn becynnau adnoddau i athrawon ac rydym wedi sicrhau eu bod ar gael am ddim i athrawon drwy TES (The Times Educational Supplement). Gallwch ddod o hyd i'r adnoddau hyn yn ein siop TES.

Rydym yn datblygu deunydd a gweithdai newydd yn gyson. Os oes gennych awgrym, ymholiad, neu os ydych yn chwilio am gymorth ar bwnc/maes penodol, yna mae croeso i chi gysylltu â mi (nar25@aber.ac.uk).

Pynciau Poeth


Newydd!

Adnodd Dosbarth Uchaf

Digwyddiadau

Newyddion Allgymorth

Clwb Roboteg Aber

Y tymor diwethaf, llwyddodd ein haelodau i raglennu Cerbyd Crwydro M.A.R.S Micro:Bit, a dysgu sut i adeiladu a rhaglennu system electroneg diogelwch yn y cartref. Y tymor hwn byddant yn dysgu mwy am raglennu Arduino i roi cynnig ar heriau gan ddefnyddio robotiaid Valiants ac Elegoo.

Cofrestriad Clwb Roboteg Aber 2022

Dewislen Gweithdy Newydd

Rydym wedi ehangu ein detholiad o weithdai am ddim i ysgolion, grwpiau a digwyddiadau ymhellach.

Gweithgareddau Allgymorth

Nawdd Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW)

Eleni byddwn yn noddi dau dîm newydd sy'n cymryd rhan ym Mhrosiect Chweched Dosbarth EESW.

Prosiect EESW 2021-22

TES

Diolch i bawb sydd wedi lawrlwytho ein hadnoddau ystafell ddosbarth o Siop TES AberOutreach. Hyd yn hyn, mae'r adnoddau hyn wedi cael eu lawrlwytho dros 3000 o weithiau!

Siop TES