Tannenbaum a Schmidt

English

Continwwm Arweinyddiaeth Tannenbaum a Schmidt

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Ymarfer

Ceisiwch egluro'r rhesymu wnaeth arwain at eich atebion.

  1. Dychmygwch mai chi yw rheolwr cangen fawr o archfarchnad genedlaethol. Lle byddech chi'n gosod eich hun ar Gontinwwm Tannenbaum a Schmidt?

  2. a. Nawr dychmygwch eich bod yn gweithio mewn cwmni hysbysebu.

    1. Ystyriwch b'le yr hoffech weld eich rheolwr ar y Continwwm.

    2. A fyddech chi'n teimlo'n wahanol pe bai chi mewn swydd iau ar long danfor yn ystod brwydr?

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes