4 Egwyddor Marchnata: Lle

English

4 Egwyddor Marchnata: Lle

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Ymarfer

Mae'r ymarfer hwn yn seiliedig ar strwythurau sianel fel y trafodir yn y ddarlith fer uchod

Enwch gwmnïau gwahanol sy'n enghreifftiau o strwythurau uniongyrchol, anuniongyrchol ac aml-sianel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n egluro pam eich bod wedi dewis pob sefydliad.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes