4 Egwyddor Marchnata: Hyrwyddo

English

4 Egwyddor Marchnata: Hyrwyddo

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Ymarfer

Dewiswch gynnyrch ac wedyn dewis dau fath o gyfryngau cyfathrebu marchnata o'r rhestr isod ar gyfer pob cam yn y model AIDA. Esboniwch pam rydych wedi'u dewis. Cewch ddewis yr un cyfryngau am fwy nag un cam, os credwch fod hynny'n briodol.

Mathau o Gyfryngau

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes