Darparu gan Gyfenwyr Allanol

English

Darparu gan Gyfenwyr Allanol

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Gweithrediadau

Ymarfer 1

Mae cwmni yn ystyried prynu cynnyrch newydd oddi wrth gyflenwr am £350 yr uned.

Er mwyn ei gynhyrchu'n fewnol, y gost sefydlog fesul blwyddyn fyddai £130,000, a chyfanswm y costau newidiol fyddai £80 y darn.

Gan ddefnyddio'r dull graffigol a'r dull mathemategol, beth fyddai'r pwynt adennill costau o ran niferoedd a chostau ar gyfer penderfynu a ddylid cynhyrchu neu brynu?

Dull Mathemategol:

Q = Fc / (R-v)
Q = 130,000 / (350-80)
Q = 482 cynnyrch

Ar gyfer 482 cynnyrch, mae'r gost o roi'r gwaith allan yn cyfateb i'r gost o'i wneud yn fewnol. Dyma bwynt penderfyniad strategol ar gyfer rhoi gwaith allan

Dull Graffigol:

Graph for above exercise

Ymarfer 2

Cwmni gweithgynhyrchu yw ABC Cyfyngedig. Gofynnodd cwsmer i'r cwmni weithgynhyrchu cynnyrch newydd. Fodd bynnag, nid yw ABC yn sicr a fyddai'n gallu cynhyrchu'r cynnyrch mewn da bryd nac i'r safon angenrheidiol y mae'r cwsmer yn ei mynnu mewn cyfnod mor fyr. Mae'r cwmni wedi penderfynu trefnu i'r cynnyrch gael ei ddarparu gan gyflenwyr allanol yn ystod y camau cyntaf tan fod y cwmni'n hapus y gall gynhyrchu'r cynnyrch yn gywir.

  1. Rhestrwch y rhesymau nad ydynt yn gysylltiedig â chost pam y byddai'r cwmni yn rhoi'r gwaith allan
  2. Rhestrwch y rhesymau nad ydynt yn gysylltiedig â chost pam y byddai'r cwmni yn cynhyrchu'r cynnyrch yn fewnol
  3. Rhestrwch y rhesymau sy'n gysylltiedig â chost pam y byddai'r cwmni yn rhoi'r gwaith allan
  4. Rhestrwch y rhesymau sy'n gysylltiedig â chost pam y byddai'r cwmni yn cynhyrchu'r cynnyrch yn fewnol.

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes