Brandio

English

Brandio

Rhaglen Allgymorth Safon Uwch

Croeso i rifyn o Gyfres Darlithoedd Fideo Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Mae'r darlithoedd hyn yn cyd-daro â'r Cwricwlwm Astudiaethau Busnes Safon Uwch ledled y Deyrnas Unedig.

Ymddiheuriadau mai dim yn Saesneg y maent ar gael ar hyn o bryd.


Fersiwn pdf o'r cyflwyniad

Ymarfer

Addaswyd o "Great ideas for teaching marketing"

Lliw ewinedd blas KFC. Ymestyn brand yn rhy bell...?

Mewn ymdrech gynyddol i apelio at egingwsmeriaid, mae KFC wedi cyflwyno'n ddetholus liw ewinedd blas cyw iâr i farchnad Hong Kong.

Yn ôl eu cyhoeddusrwydd: "Bwriedir i'r ymgyrch hon fod yn bryfoclyd ac yn hwyl er mwyn dwysáu'r cyffro ynghylch brand KFC yn Hong Kong"

  1. Dadleuwch o blaid ac yn erbyn y cysyniad o Gynnig Gwerthu Emosiynol ac Unigryw ar gyfer yr enghraifft uchod.

  2. Naill ai yn unigol, neu mewn grwpiau, trafodwch dystiolaeth o'r ymdrech hon i ysgogi'r brand ynglŷn ag a ydych o'r farn fod KFC: yn ddiffuant, yn gyffrous, yn gymwys, yn soffistigedig neu'n rymus.

  3. Amlinellodd Kotler et al. 2009 bedair lefel ystyr ar gyfer hunaniaeth brand. Sut gallai'r hysbyseb hon wedi effeithio ar y pedair lefel hyn, yn eich barn chi?

  4. Estyniad brand ar gyfer KFC yw hwn (ac o bosib wedi'i wneud er mwyn ei hyrwyddo'n unig). Allwch chi ganfod meysydd eraill y gallai KFC ymestyn eu brand iddynt?

Cysylltwch â ni

Swyddog Allgymorth y Ysgol Fusnes Aberystwyth: Dr Sohpie Bennett
E-bost: sob@aber.ac.uk
Syddog Allgymorth y Gyfadran: Natalie Roberts
E-bost: nar25@aber.ac.uk

Yn ôl i Dudalen Gartref Busnes